Градоначелник Краљева, Љубиша Симовић посетио је данас Ромско насеље. Циљ његове посете био је да погледа како напредују радови санације куће Сенада Берише, али и да најави планове за наредни период, а који се тичу побољшања живота људи који ту живе.


Састанак међуопштинске групе за развој туризма                                         11.Март 2012.

Први састанак међуопштинске групе за развој туризма међуопстинског партнерства Краљева, Чачка, Врњачке Бање, Горњег Милановца и Рашке (у оквиру УСАИД пројекта одрживог локалног развоја) одржан је данас у Врњачкој Бањи.
Развој и унапређење туризма препознати су као једна од кључних области за развој читавог региона. Међутим, чињеница је да не  постоји обједињена  понуда која би допринела максималном искоришћењу постојећих поенцијала – туристичке понуде и производи градова и општина међуопштинског партнерства познати су и  представљени само појединачно . Зато ће се и радити на стварању  интегрисане туристичке понуде као и на већој видљивости и брендирању овог туристичког микро- региона.
На састанку су постигнути договори о начину  и обиму рада Радне  групе, као и о акционом  плану  за спровођење пројектне идеје "Обједињавање туристичке понуде региона".  Како би се створили услови за одрживи развој туризма у међуопштинском партнерству, договорено је да ће се радити и на регионалној стратегији развоја туризма ..
УСАИД пројекат одрживог локалног развоја ће пружити техничку помоћ намењену обуци чланова радне групе о томе како успоставити туристички регион, како мапирати и анализирати локалне потенцијале и ресурсе. Стратегија регионалног развоја туризма даће смернице за даљи развој туризма у региону.  Бесповратна финансијска средства намењена су развоју и брендирању интегрисане туристичке понуде и (укључујући и креирањевизуелног идентитета и промотивног материјала) са циљем да се повећа број туриста на подручју међуопштинског партнерства

Print Friendly, PDF & Email