Чланови Градског већа данас су једогласно усвојили свих седам тачака ванредне 19. седнице чија је прва тачка дневног реда била разматрање Предлога решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 4.000.000 динара на име обезбеђивања недостајућих средстава за извођење накнадних-неуговорених радова на изградњи на Ратарском имању заједничке фискултурне сале ОШ „Браћа Вилотијевић“ и Средње пољопривредно-хемијске школе „Др Ђорђе Радић“.

– Измене Закона о инвестицијама које ступају на снагу 1. априла прецизирају да накнадни-неуговорени радови могу да буду само до висине 15 одсто  првобитно утврђене цене, па смо морали да пожуримо – каже Милун Јовановић, заменик градоначелника.

Изградња фискултурне сале за две школе кошта око 69,5 милиона динара, а по половину средстава обезбеђују град и Министарство спорта и омладине. Данас је усвојен предлог да се из текуће буџетске резерве за завршетак хале обезбеди и недостајућих 4.000.000 динара колико, према извештају Надзорног органа, износи вредност накнадних радова.

Данас је усвојено и решење о промени апропријације корисника буџета, чиме су средства за накнаду штете за повреде или штете нанете од стране државних органа са седам милиона динара повећана на 11 милиона динара (од опредељених седам потрошено је већ око 6,5 милиона динара), а за тај износ умањена су средства за надокнаде штета од елементарних непогода.

Данас усвојеним Програмом подршке за спровођење пољопривредне полтике и политике руралног развоја у овој години прецизирани су критеријуми и правила игре по којима ће корисници моћи да користе расположивих 57 милиона динара, колико је у те сврхе издвојено из градског буџета. На располагању су им субвенције које су и раније користили, али сада су створене веће могућности за привлачење подстицајних средстава.

Чланови Градског већа донели су и решење о прибављању својинских права на грађевинском земљишту од Републике Србије, Концерна „Фабрика вагона“ а.д. и предузећем „Магнохром“ д.о.о у реструктурирању, а све у  циљу реализације пројекта урбане регенерације насеља у Доситејевој улици.

– То је неопходно како бисмо могли да приступимо о изради Студије о изводљивости, а тај поступак подразумева анализу потраживања града од тих предузећа, а та потраживања видимо као дубиозна и тешко наплатива – појснио је заменик градоначелника Милун Јовановић.

На ванредној седници Градског већа донета су и решења о давању сагласности за парцелацију катастарске парцеле број 1467 на захтев предузећа „Србија“ а.д. из Краљева, како би реконструкција хотела „Турист“ могла да буде доведена до краја и како би неколико година после добијања грађевинске дозволе били створени услови да овај објекат добије и употребну дозволу. Измењен је и Програм за постављање плажних барова, са измештањем само једне предвиђене локације која ће бити понуђена на лицитацију, будући да се првобитним решењем превидело да на једној од њих треба да буду постављани тушеви градског базена.
 
 

Print Friendly, PDF & Email