У Влади Републике Србије одржан је састанак Међуресорне радне групе за уређење и развој јужне и западне Србије, која је оформљена иницијативом председника Републике Србије Александра Вучића, са задатком да подстакне интегрални развој градова Краљевo, Лесковaц, Прокупљe и општина Куршумлија, Лебане, Медвеђа и Бојник.

У име Града, градоначелник Краљева др Предраг Терзић, директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ Марица Мијајловић и директор Туристичке организације Краљева Ана Миросављевић, прикључили су се радном састанку са сетом приоритетних пројеката међу којима се издвајају – изградња туристичке инфраструктуре на подручју тврђаве Mаглич, Гоча, Матарушке и Богутовачке Бање.

Пројекти који су представљени као приоритет за интегрални развој нашег града су: саобраћајни прилаз подножју средњовековне тврђаве Маглич – изградња излазне саобраћајнице са пратећим садржајем; изградња туристичке инфраструктуре у циљу валоризације тврђаве Маглич – уређење и реконструкција простора на подручју тврђаве; изградња панорамског лифта на шинама у заштићеном подручју до визиторског платоа и тврђаве; изградња средњовековног села са пратећим садржајем (изградња ресторана и сувернирнице и објеката односно кућа од дрвета или камена), визиторски центар, полигон за стреличарство и Kапије „Долина Векова“; изградња комуналне инфраструктуре на локацији подножја и висећег моста на Ибру у подножју тврђаве Маглич; уређење кајак стазе „Бук Грмчић“ на реци Ибар са пратећим садржајем; изградња смештајних капацитета на локацији „Стари каменолом“ и уређење лековитог извора Kраљице Драге; изградња и реконструкција саобраћајнице Врњачка Бања, Гоч, Гокчаница, Ибарска магистрала, Маглич; чишћење и екоремедијација акумулационог језера на Гочу; санација постојеће саобраћајнице ка Богутовачкој Бањи и уређење парковског мобилијара и игралишта у парку Матарушке Бање.

Како је истакао градоначелник, реализацијом ових пројеката туристички потенцијал средњовековног споменика културе – тврђаве Маглич коначно ће бити искоришћен, а пут Врњачка Бања, Гоч, Гокчаница, Ибарска магистрала ће спојити Бању, као туристичку дестинацију са највише ноћења у Србији, и Копаоник и бити алтернативни пут у случају застоја на деоници Ибарске магистрале од Ушћа до Краљева.

Према његовим речима, пре две недеље представници Кабинета премијерке Владе Републике Србије Ане Брнабић, заједно са градоначелником Краљева, директором Туристичке организације Краљева и представницима Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“,  обишли су Маглич, Богутовачку и Матарушку Бању.

Први човек Краљева изразио је срећу и задовољство што је председник Србије Александар Вучић препознао туристички потенцијал Маглича, као и то да што ће приватизацијом Матарушке и Богутовачке Бање бити омогућено запошљавање нових радника.

Print Friendly, PDF & Email