У Краљеву је одржана радионица за представнике локалне самоуправе на тему бољег управљања имовином и могућностима за повећање буџета локалне самоуправе. Радионици су поред представника градске управе, чланова градског већа и представника јавних предузећа, присуствовали и чланови Сталне конференције градова и општина.
Радионицу су водили ангажовани експерти – Петар Вујадиновић, начелник Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града Ужица, Горан Максимовић, начелник Службе за катастар непокретности Ужице и Наташа Ћурчић из удружења грађана „Продор".
Пројекат „Изградња капацитета за евидентирање и управљање имовином града Краљева" реализује се у оквиру Exchange 3 Програма – општински пакети подршке, који финансира Европска унија а спроводи Стална конференција градова и општина. Партнер на пројекту је удружење грађана „Продор".
Циљ овог пројекта је стварање услова за повећање општинских прихода кроз изградњу градских капацитета за управљање градском имовином.
Реализација овог пројекта подразумева спровођење три групе активности:
1. Активности на успостављању одговарајуће базе података, односно успостављања одговарајућег софтверског решења и њном попуњавању;
2. Активности на анализи националног законодавства и доношења градског пакета Одлука о управљању градском имовином
 3. Активности на изградњи стручних капацитета за управљање градском имовином.
Реализација овог пројекта је веома значајна за град Краљево, јер резултати које је реално очекивати могу у приличној мери да допринесу увећању прихода буџета локалне самоуправе, што је у условима повећаних надлежности и обавеза и неминовног раста јавне потрошње од немалог значаја.
 

Print Friendly, PDF & Email