У Новом пазару је потписан уговор о изградњи регионалне фабрике за рециклажу отпада. Уговор су потписали представници Краљева, Новог Пазара и немачког стратешког партнера Конзорцијума Медсорга.
Овај уговор је закључен на период од 25 година са могућношћу продужења. Власник постројења за прераду отпада биће град Краљево. Медсорга се обавезује да изврши планирање, обезбеђивање финансијских средстава, финансирање изградње постројења за прераду отпада и депоније у складу са стандардима Европске уније. Ова инвестиција је вредна 300 милиона евра.

 

Print Friendly, PDF & Email