Пред Основним судом у Краљеву 4. јула је закључено поравнање између Републике Србије и привредних друштава „Магнохром" и „Фабрика вагона" у реструктурирању, којим је Град Краљево постао носилац права јавне својине на катастарским парцелама у Доситејевој улици, саопштио је данас на конференцији за новинаре градоначелник Краљева Драган Јовановић.
У питању је земљиште обухваћено пројектом урбане регенерације, које је сада уписано као градско грађевинско земљиште у Листу непокретности катастарске општине Краљево, што представља корак ближе урбаној регенерацији стамбеног комплекса од зграде Гимназије до основне школе „Јово Курсула".
„Основни суд у Краљеву прихватио је поравнање странака које има клаузулу правоснажне и извршне судске одлуке, што је јако важна и добра вест" оценио је градоначелник Јовановић додајући да су сада створени предуслови за реализацију пројекта урбане регенерације.
Јавно правобранилаштво града Краљева одмах је поднело Служби за катастар непокретности Краљево захтев за упис права јавне својине у корист града Краљева над поменутим непокретностима.
Градоначелник Драган Јовановић  прецизирао је да ће овљај пројекат бити финанасиран из кредита од осам милиона евра којим се држава Србија, преко Министарства финансија задужује код Развојне банке Савета Европе. Корисник зајма биће Град Краљево, а крајњи корисник биће становници дела насеља у Доситејевој улици, тзв. Пицмали.
„Одобрење кредитног задужења потврђено је 5. јула донетим Законом о изменама и допунама Закона о републичком буџету за ову годину", појаснио је градоначелник Јовановић.
За пројекат урбане регенерације завршен је и Извештај о изводљивости, очекује се његово усвајање од стране Владе Србије и подношење захтева за добијање зајма. Одобрење Административног савета Развојне банке Савета Европе очекује се на септембарској седници овог тела. Очекивани термин за ратификацију оквирног споразума од стране републичке скупштине и његово закључивање је новембар ове године.
Процењени укупни трошкови пројекта су 13,5 милиона евра, а допринос града огледа се у обезбеђивању градског грађевинског земљишта, инфраструктурном опремању локације, управљању пројектом, у надзору и техничком пријему, коришћењу кадровских капацитета Општинске стамбене агенције, јавних предузећа и Градске управе.
Зајмом ће се већински финансирати изградња 360 стамбениих јединица у сврху пресељења око 1.000 становника из дотрајалих, нефункционалних и земљотресом оштећених објеката из тзв. Пицмале у Доситејевој улици. Степен оштећења ових објеката био је, углавном, 3. и 4. категорије. Станови ће  бити изграђени у четири зграде спсратности: сутерен, приземље и седам спратова, распоређених на половини локације.
Укупна корисна површина новоизграђених станова биће око 17.000 квадратних метара, што представља повећање броја квадрата по стамбеној јединици за око 13 процената. Наиме, просечан садашњи стан у том ком плексу им 39 квадрата, а просечна новоизграђена стамбена јединица имаће око 45 квадрата.
После изградње нових зграда биће уклоњено постојећих 16 објеката вишепородичног становања и пет приземних стамбених објеката. Друга половина локације биће инфраструктурно опремљена и реализоваће се у другој фази, изградњом стамбених објеката и комерцијалних садржаја прилагођених модерном насељу.
„Кад је у питању комерцијални део, ту већ може да се разговара и о приватно-јавном партнерству, али и одругим облицима изградње", рекао је градоначелник Јовановић.
Он је навео да је град до сада у потпуности испоштовао  предвиђену динамику припремних активности: оформљен је Оперативни тим од домаћих кадрова који су, у сарадњи са програмом за урбани развој, завршили израду Извештаја о изводљивости. Најважније, Извештај о изводљивости је позитивно оцењенод стране регионалног менаџмента у Развојној банци Савета Европе.
Извештај је рађен током претходна три месеца уз више кругова консултација са Развојном банком. Трошкови ангажовања Програма за урбани развој су покривени из донација, па град у тим трошковима није партиципирао. Извршене су и потребне измене у планским документима. По одлуци Градског већа, а у сарадњи са Агенцијом за приватизацију извршено је судско поравнање којим је град постао корисник градског грађевинског земљишта на локацији површине 3,4 хектара. Ове две последње набројане активности биле су предуслов за поношење захтева за зајам Развојне банке.
Предстоје активности на структуирању и формалном образовању јединице за управљање пројектом. Коришћење капацитета ОСЕ, других јавних предузећа и Градске управе је у току.
„Пуна функционалност те управне јединице је захтевана као предуслов за потписивање оквирног споразума. Информисање и активно укључивање становника, крајњих корисника у процес приближавања архитектонско-техничких решења и пружање помоћи при решавању имовинско-правног статуса над свим постојећим стамбеним јединицама је потпуно транспарентно", навео је градоначелник Јовановић.
У току је и припрема за спровођење архитектонско-техничког конкурса, а динамика радова ће зависити од коначно усвојеног темпа грађења, односно рушења. Изградњом, како се процењује, може да започне средином 2015. године, а процењени рок за усељење је 2018. година.
Пројекат карактерише низ позитивних друштвених ефеката. Нови станови ће бити изграђени у складу са највишим стандардима коришћењам простора, приступачности, безбедности, енергетске ефикасности и омогућиће бољи квалитет живота. Биће омогућено и ефикасније коришћење градског грађевинског земљишта и рационалнија потрошња електричне енергије. Опремање дела локације подразумева припрема за другу фазу пројекта, односно пресељење становника из насеља Нова колонија и дела насеља у Улици војводе Путника.
Градоначелник је истакао да поравнање о преносу права над градским грађевинским земљиштем са „Фабриком вагона" и „Магнохромом"  није оптеретило буџет, а поменутим предузећима олакшава завршетак приватизације. Могућност ангажовања домаће грађевинске оперативе и отварање нових радних места, према речима градоначелника, представља још једну добробит коју доноси пројекат урбане регенерације у Доситејевој улици.

 

Print Friendly, PDF & Email