Град Краљево обавештава грађане, правна и физичка лица која су до 29. марта 2012. године Градској управи града Краљева – Одељењу за урбанизам, поднела примедбе, у писаној форми, на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене система хидроелектрана на Ибру, да ће Јавна седница КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД Плана, бити одржана 6. априла 2012. године, са почетком у 12.00 часова, у сали Дома културе „Ушће", у Ушћу, Улица 23. новембра број 12, на којој ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида.

Print Friendly, PDF & Email