Дана 18.06.2024.године обележен је Дан матичара Републике
Србије.
У свом обраћању пристуним матичарима Министарка државне управе
и локалне самоуправе, Јелена Жарић Ковачевић, је истакла значај матичара
у јавној управи, обзиром да имају кључну улогу у пружању подршке
грађанима и привреди. Поред административних и законских смерница они
пружају правовремене информације, чиме доприносе ефикасности и квалитету
јавне управе.
Дигитализација матичних књига представља претечу трансформације
јавне управе. Грађани имају могућност увида у податке и подношење
елктронских захтева за издавање докумената што доприноси ефикасности и
транспарентности јавне управе.
Министарска Јелена Жарић Ковачевић је  доделила  плакете
најефикаснијим матичним службама за ову годину, а то је између осталих и
матична служба Градске управе града  Краљева.
У име награђене матичне службе Градске управе града Краљева
награду је примила представница Душица Тијанић, шеф Одсека за општу
управу.

Print Friendly, PDF & Email