РАДИОНИЦА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА                 10. јул 2013.

Краљево је један од 13 партнерских градова који је започео пројекат у оквиру ширег пројекта "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији" за које техничку подршку пружају Немачка организација за међународну сарадњу – ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)  , "Аmbero Consulting" и "Icon Institut". Осим израдом Плана генералне регулације за подручје "Индустријска зона-спортски аеродром", Краљево у овом пројекту учествује и са Стратегијом интегралног урбаног развоја централне градске зоне Краљева, а данас је одржана друга по реду радионица Радне групе која учествује у изради Стратегије интегралног развоја централне градске зоне Краљева. Циљ израде стратегије је дефинисање визије одрживог развоја нашег града, па су на радионици представљене идеје и поступци за реализацију, начини њихове израде, као и потенцијални инвеститори.
Према речима Ненада Нерића, директора Дирекције за планирање и изградњу „Краљево" ова радионица представљала је презентовање тренутне ситуације у појединим тематским  целинама које ће бити имплементиране у стратегију као свеобухватна анализа.
„Од тема, на тапету су демографски развој, урбане структуре, јавни простор, споменици културе, заштита животне средине и урбани предели", појаснио је Нерић.
Према речима Јохана Гаулија, представник организација које пружају техничку подршку GIZ-AMBERO-ICON, присутни, међу којима су представници Градске управе, краљевачких јавних предузећа, радионицу су, осим рада на самој стратегији, посебну пажњу посветили дискусији о проблемима, изазовима и предностима које нуди град Краљево у погледу свог урбаног развоја.
У питању је нова политика планирања простора, тачније политика интегралног урбаног развоја која представља процес у којем координирају просторни, секторски и временски аспекти кључних подручја урбане политике. Документ који подржава овај приступ планирању је Лајпцишка повеља, донета 2007. године која говори о одрживим европским градовима.
Осим дефинисања визије орживог урбаног развоја централне градске зоне, циљеви стратегије су и подстицање боље понуде грађевинског земљишта,  унапређење постојеће комуналне и социјалне инфраструктуре, кроз пренамену, интензивирање и преобликовање недовољно коришћених и запуштених површина.
„Као представници немачко-српске-техничке помоћи укључени смо у овај пројекат који нас је импресионирао квалитетом предлога за Стратегију урбаног развоја Краљева", рекао је Јохан Гаули.
Израда стратегије трајаће наредних годину дана. Радионице Радне групе одржаваће се сваког месеца, а на њима ће и грађани имати могућност учешћа, јер  политика урбаног развоја укључује и јавни и приватни сектор, као и грађане који имају активну улогу у планирању њиховог непосредног животног окружења. 

Print Friendly, PDF & Email