На осамдесет осмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, чланови Градског већа су, након разматрања четири тачке, донели четири решења.

Градско веће је донело Решење о изменама Решења о образовању Савета за запошљавање града Краљева.

Такође, донето је Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 1.000.000,00 динара за финансирање израде пројекта унапређења енергетске ефикасности зграде ОШ „Вук Караџић“ Рибница.

Већници су гласали ЗА и за решења о отуђењу катастарских парцела број 706/11 КО Рибница и 211/5 КО Матаруге, које су јавна својина града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email