На педесет другој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, чланови Већа  су разматрали седам тачака дневног реда.

Краљевачки већници су се позитивно изјаснили на доношење три решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, и то у износу од 2.500.000,00 динара у сврху обезбеђења недостајућих средстава Дечјем одмаралишту „Гоч“ Kраљево за сталне трошкове и материјал, у износу од 6.200.000,00 динара у сврху обезбеђења недостајућих средстава Спортском центру „Ибар“ Kраљево за сталне трошкове и у износу од 150.000,00 динара у сврху обезбеђења недостајућих средстава Kраљевачком позоришту за специјализоване услуге.

Такође, донет је Закључак о давању сагласности на продају стечајног дужника Kонцерн Фабрика вагона Kраљево АД у стечају као правног лица, заједничку продају стечајног дужника Kонцерн Фабрика вагона Kраљево АД у стечају са стечајним дужницима који су припадали систему ФВK и закључење уговора о уређењу међусобних односа између свих стечајних дужника у поступку заједничке продаје.

Градско веће донело је Решење о распореду коришћења буџетских средстава за Градску управу, у оквиру програма Опште услуге локалне самоуправе (од 19. јула и 22. и 29. октобра 2021. године).

Већници су донели два закључка о прихватању две иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Kраљево“ за достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева, и то уз учешће 15 одсто грађана (реализација тачке Г.2.1.2 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину) и измени закључака Градског већа (од 12. маја и од 9. јула ове године) односно у сврху подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског туризма (реализација тачке Г.2.1.3 Програма уређивања грађевинског земљишта за ову годину).

Print Friendly, PDF & Email