На педесет петој, ванредној, седници Градског већа града Краљева,  којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали четрнаест тачака дневног реда.

Градско веће донело је Закључак о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. године, са освртом на 2019. и 2020. годину у истом периоду, и Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја којим се Скупштини града Краљева предлаже његово доношење.

Краљевачки већници су се позитивно изјаснили на Решење о образовању Жалбене комисије и Решење о утврђивању престанка дужности и именовању председника и чланова Жалбене комисије.

Такође, донето је Решење о измени и допуни Решења о распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања и васпитања за текуће и капиталне трансфере на нивоу Републике за 2021. годину број 011-313/2021-I од 22.10.2021. године.

Веће је донело и Одлуку о одобравању подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2021. години.

Градски већници донели су четири решења, по спроведеном поступку јавног надметања и прикупљања писаних понуда, о давању у закуп: стана у улици Доситејевој број 88, гараже у улици Милоша Великог број 39 и пословних простора у улици Октобарских жртава број 41 и Омладинској број 30.

Донето је и пет решења о давању у закуп пословног простора путем непосредне погодбе, и то: Удружењу-Друштву гуслара „Жича“ Краљево за  пословни простор у улици Излетничкој број 2 (кп број 4171/1 КО Краљево), Друштву са ограниченом одговорношћу „Аутопревоз“ Чачак за локале број 9 и 10, у објекту број 1 (кп број 4242/5 КО Краљево) и Друштву за унутрашњу и спољну трговину „Пуб интернационал“ ДОО Краљево за локале број 8 и 11, у објекту број 1 (кп број 4242/5 КО Краљево).

Print Friendly, PDF & Email