На педесет првој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, којом је председавао др Предраг Терзић, градоначелник града Краљева, градски већници су разматрали тринаест тачака дневног реда.

Чланови Градског већа донели су Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о  утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији града Kраљева, и којим се упућује Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за наредну годину на територији града Kраљева. Такође, донели су Закључак о потреби формирања Комисије за израду одлуке о зонама за утврђивање пореза на имовину.

Донет је и Закључак о изменама и допунама Закључка о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Kраљева, као и Решење о измени Решења о постављењу заменика команданта, начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације града Kраљева.

Градско веће донело је решења о давању у закуп гараже односно пословног (магацинског) простора у Улици Милоша Великог Момчилу Ђуришићу односно ЈКП „Чистoћа“ Краљево, као и решења о давању у закуп пословног простора, тј. четири локала – Мењачници и трговинској радњи MAXIMA IN 2014, Угоститељско-трговинској радњи КОКИ, трговинској радњи НИКОЛА 2008 и Транспортном предузећу ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО Крагујевац.

Већници су се позитивно изјаснили на решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 550.000,00 динара – за потребе промотивних активности Туристичке организације Kраљева, и у износу од 2.350.000,00 динара – за потребе хитне санације плафона у просторијама вртића „Лане“ у Матарушкој Бањи, који је у саставу Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Kраљево.

Донето је и Решење о измени Решења о распореду коришћења буџетских средстава за Градску управу, у оквиру програма Опште услуге локалне самоуправе (од 19. јула и од 22. октобра 2021. године).

Већници града Kраљева донели су и Закључак о давању сагласности Месној заједници Самаила да из средстава од давања у закуп просторија у Дому културе Самаила изврши плаћање горива „европремијум БМБ-95“ и „евродизел“ у износу од 21.999,10 динара.

Print Friendly, PDF & Email