У складу са информацијом добијеном од Министарства државне управе и локалне самоуправе односно Координационе комисије за инспекцијски надзор Владе Републике Србије, обавештавамо вас да је од петка, 19. марта 2021. године, почео да ради ЦЕНТАР ЗА COVID-19 МЕРЕ.
Интернет адреса Центра за COVID-19 мере је inspektor.gov.rs.
Како се у допису наводи, путем контакт форме могу се поставити сва питања која се тичу поступања у складу са Наредбом о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести вирус COVID-19, а коју доноси министар здравља, где се може добити тачан податак о ограничењима које ове мере подразумевају, са аспекта делатности које могу да се обављају.
На наведеној интернет адреси ће, поред увек актуелне наредбе, бити објављена сва питања и одговори.
Рад Центра ће значајно унапредити ефективност противепидемијских мера и допринети да привреда и грађани боље разумеју мере, у циљу успостављања максимално повољног пословног окружења у условима пандемије односно што бољих резултата у борби против вируса COVID-19.

Print Friendly, PDF & Email