Град Краљево у сарадњи са удружењем грађана „Полет“ и Центром за социјални рад Краљево, уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Владе Швајцарске, реализује пројекат „Треће доба у породици“. Реализација пројектних активности започела је 1. јуна 2020. и трајаће до 31. маја 2021. године.  Пројекат је усмерен на повећање социјалне укључености и квалитета живота старијих суграђана у руралним подручијима Краљева.

Пројектом су планиране три групе активности:

  1. Проширење обима услуге Привремени смештај у кризним ситуацијама (развој ургент хранитељства у 6 села),
  2. Унапређење и проширење обима пружања услуге помоћ у кући на 6 сеоских руралних подручја,
  3. Даље унапређење мултисекторске сарадње.

За реализацију пројекта од стране донатора одобрена су средства у износу од 2.748.973,28 динара.

Пројекат „Треће доба у породици“ спроводи се у оквиру Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање ЛИП 2 којим координира Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ) уз подршку Влада Швајцарске

Print Friendly, PDF & Email