Дана 21.10.2014. год. одржана је Прва радна седница Савета за заштиту животне средине, на којој је разматран предлог Одлуке о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средиене за 2014. годину, за који је Савет дао позитивно Мишљење, које је достављено Градском већу уз предлог Одлуке . Такође, је разматрана актуаена проблематика у области заштите животне средине на територији града Краљева, дефинисане су циљне групе и договорена је динамика активности у циљу побољшања имплементацију усвојеног Локалног плана урављања отпадом града Краљева и учешћа Савета у изради нацрта предлога Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015. годину.
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email