Комисија за одређивање висине исплате новчане помоћи за набавку грађевинског материјала породицама избеглих и интерно расељених лица на територији града Краљева и наменском и законском утрошку средстава на данашњем састанку утврдила je број приспелих захтева и одредила датум следећег састанка на којем ће бити утврђена исправност приспеле документације.
Комисијом је председавао заменик градоначелника Краљева проф. др Љубиша Јовашевић, председник Комисије, у присуству чланова Комисије – Данијеле Граховац, шефа Кабинета градоначелника, Јелене Перуничић, начелника Одељења за заједничке послове, Слободана Станишића, повереник Комесаријата за избеглице, и Горана Радичевића, руководиоца групе послова за јавне набавке.

 
 
 

Print Friendly, PDF & Email