Комисија за одређивање висине исплате новчане помоћи за набавку грађевинског материјала
породицама избеглих и интерно расељених лица на територији града Краљева и наменском и
законском утрошку средставаданас је усвојила текст огласа о условима и критеријумима за доделу
помоћи. Комисијом је председавао заменик градоначелника Краљева проф. др Љубиша Јовашевић,
председник Комисије, у присуству чланова Комисије – Јелене Перуничић, начелника Одељења за
заједничке послове, Слободан Станишић, повереник Комесаријата за избеглице, Милун Јовановић,
помоћник градоначелника за социјална питања и Горан Радичевић, руководилац групе послова за
јавне набавке.

  ОГЛАС

 

 

 Седница Скупштине града Краљева                                                                                 18.08.2009

 

Шеснаеста седница Скупштине града Краљева сазвана је за 11.август 2009. године, сходно члану
34. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи, члана 46. став 3. и 47. став 1. Пословника о раду
Скупштине града Краљева, , на захтев 1/3 одборника који чине опозицију и за председавајућег
Скупштином одређен је Марко Матић. За Шеснаесту седницу Скупштине града Краљева предложен
је следећи дневни ред:
       –  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА
          КРАЉЕВА ЈЕВТОВИЋ ДРАГУТИНА.
       – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА УСЛУГА У
          ЈКП „ВОДОВОД", КОЈА ЈЕ ДОНЕШЕНА НА ПЕТНАЕСТОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА.
       – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА ЈЕП „ТОПЛАНА",
          КОЈА ЈЕ ДОНЕШЕНА НА ПЕТНАЕСТОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА.
       – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА УСЛУГА У
         ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА", КОЈА ЈЕ ДОНЕШЕНА НА ПЕТНАЕСТОЈ
         СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА.
       – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА УСЛУГА У ЈКП
         „ЧИСТОЋА", КОЈА ЈЕ ДОНЕШЕНА НА ПЕТНАЕСТОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА.
       – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О БЕСПЛАТНОЈ ВОЖЊИ НА ТЕРИТОРИЈИ
         ГРАДА КРАЉЕВА, КОЈА ЈЕ ДОНЕШЕНА НА ПЕТНЕСТОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА.
       – „ИБАРСКЕ НОВОСТИ" – ЈАВНИ СЕРВИС ГРАДА КРАЉЕВА – ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О СТАТУСУ
         „ИБАРСКИХ НОВОСТИ".
       – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ КИОСКА, КОЈА ЈЕ
         ДОНЕШЕНА НА ЧЕТРНАЕСТОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА.

11.августа 2009. године председавајући Скупштином Марко Матић отворио је Шеснаесту седницу,
па је након констатације да не постоји кворум за рад и одлучивање, и паузе од 30 минута,
и поновног непостојања кворума, наставак Шеснаесте седнице заказао за 18. август 2009.
године са почетком у 10,00 часова.
18.августа 2009. године председавајући Скупштином Марко Матић је отворио је Шеснаесту седницу,
и након констатације да седници присуствује 65 одборника и да постоји кворум за рад и одлучивање,
усвојен је Извод из записника Петнаесте седнице Скупштине града, а након тога, са 28 гласова „за"
и 37 гласова „против" није усвојен предложени дневни ред Шеснаесте седнице Скупштине града,
па је председавајући исту закључио.

 

 

Print Friendly, PDF & Email