На деветој седници Градског већа града Краљева утврђен је предлог одлуке о завршном рачуну буџета
за 2008 годину.
Чланови Градског већа су усвојили, два решења  о промени апроприације у области основног и средњег
образовања и одлучивали по жалбама на решења одељења за урбанизам и стамбено комуналне делатности 
и одељења за инспекцијске послове Градске управе .

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email