На данашњој шестој, ванредној седници Градског већа града Краљева чланови већа су раскинули уговор о превозу путника са Аутотранспортом због непоштовања обавеза из уговору о јавном превозу. Како би се обезбедио минимум градског превоза чланови Градског већа су формирали комисију која ће почети преговоре са новим аутопревозником ради преузимања аутобуских линија. У исто време започињу и припреме за расписивање тендера по Закону о јавним набавкама за новог аутопревозника коме ће бити поверено одржавање аутобуских линија у Краљеву. Чланови Градског већа су овластили Дирекцију за планирање и изградњу Краљево да уради елаборат о регулацији и уређењу Бубан потока и Лађевачке реке које су приликом задњих поплава направиле велику материјалну штету. Градским већем је председавао градоначелник Краљева др Љубиша Јовашевић.

 

Print Friendly, PDF & Email