На данашњој тридесеттрећој седници Скупштине града Краљева одборници су усвојили :
Извештај градоначелника града Краљева Љубише Симовића о догађајима везаним за земљотрес од 3. новембра 2010. године и предузетим мерама.
– Закључак о поступању Скупштине града Краљева и одборника Скупштине у периоду ванредне ситуације.
– Одлуку о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева
– Одлуку да се одређује ЉУБИША СИМОВИЋ, градоначелник Града Краљева и командант Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева, за наредбодавца на новчаним средствима динарског подрачуна за посебне намене број 840-2390740-88 – Град Краљево, средства за елементарне непогоде – земљотрес 2010,
Скупштина је почела минутом ћутања у знак одавања поште брачном пару Сташић који су настрадали у земљотресу.
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email