На двадесет трећој седници Скупштине града Краљева донете су следеће одлуке и решења :

 – ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
   ДР ЉУБИШЕ ЈОВАШЕВИЋА
 – ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
   ЈАБЛАНУ МИЛОВАНОВИЋУ
 – ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
   МАРИЈИ ВАСОВИЋ
 – ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
   МИЛАНУ ЖИВКОВИЋУ
 – ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
   МИЛОРАДУ ЈОЛОВИЋУ
 – ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
   МОМИРУ МИХАИЛОВИЋУ

 – ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА ИЗАБРАНИХ ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
   ГРАДА КРАЉЕВА  И ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА   
 – РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА
   ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

   За градоначелника града Краљева изабран је др Љубиша Јовашевић а за заменика
   градоначелника Дејан Миловић.
Print Friendly, PDF & Email