На данашњој 32. редовној седници Скупштине града Краљева одборници Скупштине граду разматрали су и усвојили следеће одлуке и решења:

 – ОДЛУКA О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ДЕЈАНУ МИЛОВИЋУ
 – РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА
 – ОДЛУКA О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ
 – РЕБАЛАНС ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2010. ГОДИНУ
 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2010.ГОДИНУ МИЛАНУ МАТИЈЕВИЋУ
 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ДИПЛОМЕ ЗАСЛУЖНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ НАРОДНОМ МУЗЕЈУ У КРАЉЕВУ
 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ МИЛОМИРУ НЕДЕЉКОВИЋУ
 – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈКП "ЧИСТОЋА" КРАЉЕВО
 – ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
 – ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ КОМПЛЕКСА МАНАСТИРА "СТУДЕНИЦА"
 – РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЧЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ "ГОЧ" ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У КРАЉЕВУ, У   УЛИЦИ БЕОГРАДСКА 44
 – РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ НЕПОСРЕДНО У ЗАКУП ПАНТОВИЋ ДУШАНУ НАЦИОНАЛИЗОВАНОГ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У КРАЉЕВУ, У УЛИЦИ КАРАЂОРЂЕВА БРОЈ 51
 – РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ КРАЉЕВО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У КРАЉЕВУ, НА ТРГУ СВЕТОГ САВЕ БРОЈ 1
 – РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ СТАВЉА ВАН СНАГЕ РЕШЕЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА, БРОЈ 011-99/09 ОД 10. 12. 2009. ГОДИНЕ (ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ВАСКИ ЈАЊИЋ ИЗ КРАЉЕВА)
 – РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ 

Print Friendly, PDF & Email