На шездесет другој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 28. јануара 2022. године, којом је председавао заменик градоначелника Вукман Ракочевић, већници су разматрали десет тачака дневног реда.

Чланови Већа донели су Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 174/22 од 26.01.2022. године о измени Решења број 65/22 од 12.01.2022. године, којим је утврђена пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање за ОШ „Живан Маричић“ Жича.

Донето је и Решење о утврђивању распореда коришћења буџетских средстава за Градску управу у оквиру програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе за објекте града Краљева дате на коришћење месним заједницама.

Већници су донели Закључак о давању сагласности на Програм одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2022. годину.

Градско веће позитивно се изјаснило на доношење пет програма за 2022. годину, и то: Програма чишћења и прања јавних површина, Програма одржавања и чишћења зелених површина (јавних и јавних зелених површина), Програма зимског одржавања јавних површина, Програма обнављања и формирања нових јавних зелених површина и дрвореда и Програма декорисања и уређивања града.

Донета су и решења – о образовању Савета за безбедност града Краљева и о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за безбедност града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email