На шездесет шестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној у среду, 9. марта, којом је председавао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали седамнаест тачака дневног реда.

Веће је донело Закључак о утврђивању текста Предлога програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину на територији града Краљева и упућивању текста Програма на добијање претходне сагласности, као и Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева.

Усвојен је Оперативни план одбране од поплава за водотокове II реда на територији града Краљева за 2022. годину.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Решење о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Краљева у 2022. години и на Решење о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Краљева у 2022. години, за који је упућен Јавни позив за учешће на конкурсу.

Градско веће донело је два решења о давању сагласности – предузећима ЦИП д.о.о. Краљево, ТЕХНОГРАД–ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Краљево и ПЕКОМ–ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Краљево за установљење права службености пролаза на катастарским парцелама број 5297/82, 5297/83 и 5297/157 КО Краљево ради изградње локалне атмосферске канализације односно закупцу пословног простора у Омладинској улици број 30 – локал Л-2, на кп број 651 КО Краљево, за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора.

Такође, донета су четири решења о давању у закуп: гараже број 4 у Улици Мире Драгишића број 10-14, пословног простора у Октобарских жртава број 41 (Л-2) односно пословног (магацинског) простора у Улици Рада Вилотијевића бр. 1-3 и стамбено-пословне зграде, објекат бр. 1, у Омладинској улици.

Чланови Градског већа донели су и четири решења о отуђењу катастарских парцела као земљишта за редовну употребу објекта за: парцелу број 717/4 КО Краљево, број 3393/6 КО Краљево, парцеле број 1702/4 и број 2927/4, обе КО Чукојевац, и парцелу број 3792/1 КО Краљево.

На 66. ванредној седници Градског већа града Краљева донет је Закључак којим је градоначелнику града Краљева предложено да образује радно тело за контролу наменског утрошка средстава додељених за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Већници су донели Решење о одобрењу годишњих програма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2022. годину.

Print Friendly, PDF & Email