Матарушка Бања и званично је добила статус бањског места у процедури коју су спровели Градска управа, Служба за управљање пројектима и локално економски развој и београдско предузеће ЦТД3.
На данашњој презентацији Елабората који је омогућио да ово место добије статус бањског подручја предочене су предности које добијени статус доноси.
"Матарушка Бања стиче право да учествује у расподели државног новца и донација, али ће добити и друге привилегије", рекао је градоначелник Краљева Драган Јовановић.
Према његовим речима, следи израда урбанистичких планова, након чега ће се, према очекивањима градских власти, појавити инвеститори, а бања  заживети онако како и доликује њеним потенцијалима.
Израда Елабората била је неопходна како би туристички потенцијали нашег града, односно Матарушке Бање, могли да буду стављени у пуну функцију и како би ово, сада и званично бањско место могло да обликује туристички производ са препознатљивим брендом.
На изради елабората који, између осталог садржи анализу природних услова и објеката и опште податке о клими и водним ресурсима овог подручја, сарађивале су 42 иниституције у Краљеву, Матаругама и околним местима.
"Са статусом који је добила, Матарушка Бања може да постане чланица Европског и Светског удружења бања, због чега град Краљево има обавезу да инвестира у развој нових бањских садржаја", рекла је архитекта Светлана Драгић из предузећа ЦТД3, која је била на челу пројектног тима.
Она је додала да Елаборатом предложени нови садржаји подразумевају
зградњу нових  хотелских капацитета, спортских терена и аква парка, смештајне капацитете на планинским врховима.
Према речима градоначелника Јовановића пракса је показала да места са званичним статусом бањског лечилишта могу да рачунају на бројне привилегије у лечењу пацијената због створених услова за боравак и лечење у бањи о трошку Републичког завода за здравствено осигурање. Да би се то догодило, неопходно је да буду задовољени сви стандарди када је у питању здравствени сегмент бањског боравка.
Након добијања статуса бање, сада су створени услови за обезбеђење даљих неопходних хидротехничких истраживања и заштиту уже и шире зоне изворишта, као и услови за доношење одговарајућег програма развоја и урбанистичког плана  Матарушке Бање и увођење комуналног реда као једног од приоритетних циљева.
Цео пројекат одрађен је у складу са предвиђеним критеријумима Министарства финансија и привреде и уклапа се у стратешки правац Националне стратегије Србије за приоступање Европској унији.
Сличан посао са, надамо се – такође успешним исходом очекује нас и по питању обезбеђивања овог статуса Богутовачкој Бањи која, такође, поседује природне услове који могу да јој омогуће статус бањског подручја.

 

 

Print Friendly, PDF & Email