На сто четвртој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали материјал за пет тачака предложеног дневног реда.

Веће је донело Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији града Краљева и упућивање Јавног позива за учешће на јавној расправи о Нацрту одлуке.

Донет је Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о допуни Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Краљева и упућивање Јавног позива за учешће на јавној расправи о Нацрту одлуке.

 

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на два решења – о давању сагласности Републици Србији, кориснику ЈП „Србијагас“ Нови Сад, за установљење права службености пролаза на кат. парцелама број 3391/10 КО Краљево и 450/34 КО Кованлук за потребе уговора о пословно-техничкој сарадњи на гасификацији насељених места на територији града Краљева односно о давању  у  закуп  непокретности – пословног простора за који није утврђена делатност, у подруму стамбено пословне зграде у Улици цара Лазара, на кп број 1240 КО Краљево, који ће у својству закупца користити Спортско боксерско удружење „Слога I“ Краљево, на одређено време, на период до 10 година.

Донет је Закључак о унапређењу система одбране од града и смањења ризика од настанка града пружањем подршке надлежном органу у ангажовању извршилаца – стрелаца на лансирним станицама.

Print Friendly, PDF & Email