На сто другој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су, како није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, исти једногласно усвојили са предложене две тачке.

Донето је Решење о утврђивању распореда и времена дневног коришћења без накнаде нове хале у Kраљеву у наредној спортској сезони од 01. 09. 2022. године, и о престанку важења решења број 011-258/2022-И од 17. 08. 2022. године и број 011-262/2022-И од 01. 09. 2022. године.

Веће је донело Решење о измени Решења о одобрењу годишњих програма у области спорта на територији града Kраљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2022. годину број 011-90/2022-И од 09. 03. 2022. године

Print Friendly, PDF & Email