На сто седмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали десет тачака дневног реда од којих су пет посвећене утврђивању предлога одговарајућих одлука за седницу Скупштине града, а пет доношењу аката из надлежности Градског већа.

Веће је донело закључкe којима се утврђују Предлог одлуке о измени Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини града Краљева Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Краљево односно Предлог одлуке о допуни Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини града Краљева Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“.

Донет је Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији града Краљева, као и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о  допуни Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Краљева.

Веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању киоска на јавним површинама града Краљева.

О наведеним предлозима одлуку ће донети одборници на наредној  Скупштини града Краљева.

Донет је Закључак о утврђивању измењеног обима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Краљева, у делу увођења новог поласка.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Измене Програма одржавања и чишћења зелених површина, Измене Програма обнављања и формирања нових јавних зелених површина и дрвореда oдносно Измене Програма декорисања и уређивања града, за 2022. годину.

            На седници Градског већа донет је Закључак о прихватању иницијативе за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана и измени Закључка Градског већа број 06-106/2022-I од 20. 04. 2022. године.

Print Friendly, PDF & Email