На стотој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали четири тачке првобитно предложеног Дневног реда, као и три допунске тачке, у складу са једногласно усвојеним Предлогом за измену и допуну Дневног реда.

Веће је донело Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2022. години и расписало Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 2022. годину.

Донета су два решења о додели средстава за суфинансирање пројекaта инвестиционог одржавања – Стамбене заједнице Олга Милутиновић 6 и Стамбене заједнице Моше Пијаде 33 из Краљева.

Градско веће донело је Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број: 2435/2022 од 03. 10. 2022. године и изменама и допунама Решења којима је утврђена расподела коришћења буџетских средстава индиректним корисницима буџета Месних заједница за 2022. годину.

Краљевачки већници донели су Решење о попуњавању положаја начелника и заменика начелника Градске управе града Краљева односно Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе града Краљева и заменика начелника Градске управе града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email