На тридесет деветој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној у среду, 21. јула 2021. године, којом је председавао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, чланови Градског већа су донели Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току јуна ове године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за исти период.

Већници су донели и Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, број 1077/2 од 06.07.2021. године о расподели остварене добити за покриће дела губитка из 2015. године, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење решења.

Градско веће је расписало и Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Краљева.

Такође, донета је Одлука о избору пројеката за финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email