Данашња, 32. по реду седница Градског већа имала је, по свим обележјима карактер техничке седнице градске владе, оценио је по њеном завршетку градоначелник Краљева Драган Јовановић.

            На седници је донет закључак којим се утврђује предлог Одлуке о стипендирању студената града  Краљева на основу које ће градским одборницима  бити предложено да на наредној седници усвоје решење на основу којег ће стипендије убудуће бити додељиване искључиво на основу просека студената.

            „Више се неће водити рачуна о томе да ли је то тзв. дефицитарно" занимање или не, а такође се неће узимати у обзир ни материјални статус студената, већ ће се одлучивати искључиво на основу оцена студената који, да би конкурисали треба да имају просек изнад 8,50", навео је градоначелник Драган Јовановић, појаснивши да ће, у случају да се догоди да два студента имају исти просек, о томе ко ће од њих добити стипендију одлучити ко је на вишој години студија (предност ће имати, по години „старији" студенти).

            Као појединачни новчани износ Октобарске награде града Краљева  усвојен је  прошлогодишњи износ од 70.000 динара.

            Градски већници данас су одлучивали и по 17 жалби од којих неке датирају још из 2009. године.

            „Неке су одбачене као неосноване, неке су усвојене, а интенција је да на свим следећим већима имамо тачку са жалбама грађана како бисмо тај материјл који је превелики, јер је накупљен током последњих четири-пет година смањили на што мању могућу меру и изашли у сусрет грађанима који су поднели те жалбе", рекао је градоначелник.

            Он је искористио прилику да похвали рад Савета за безбедност саобраћаја, чији су Извештаји о стању безбедности саобраћаја на градској теритоији за првих шест месеци, и о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима за исти посматрани период, данас усвојени.

            „Процентуално, према основном критеријуму какав је број настрадалих, у посматраном периоду број настрадалих мањи је у односу на исти период прошле године, што је показатељ да је Савет добро радио", рекао је градоначелник Јовановић, додавши да ће град подржати и будуће активности Савета усмерене на превентивне радње у погледу безбедности ученика у зонама око школа, све у складу са израдом Стретегије о безбедности саобраћаја о чему је град склопио уговор са тимом Саобраћајног факултета у Београду, а која треба да буде готова у наредних годину дана.

            Данас су донети и закључци којима се утврђује предлог Одлуке о изради измене планова генералне регулације „Ратина" и „Кованлик" на основу којих ће градским одборницима  бити предложено такву одлуку усвоје на наредној седници. Градски већници једногласно су подржали захтев у чијем образложењу стоји да би „изменом планова генералне регулације у оквиру граница које су предложили, био створен плански основ да та насеља буду интересантна инвеститорима, што би обезбедило и боље услове за живот мештана".

Према извештајима Градског завода за јавно здравље, хигијенска исправност воде за пиће из градског водовода и контролисани квалитет ваздуха током јула показали су исправност свих испитаних узорака.
Наредна седница Градског већа предвиђена је за уторак, 10. септембар, а нова седница градске скупштине биће одржана највероватније 19. септембра.

 

Print Friendly, PDF & Email