На тридесет петој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, већници су разматрали десет тачака дневног реда.

Kраљевачки већници донели су Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за мај 2021. године.

Градско веће донело је Програм коришћења средстава Буџетског фонда за саобраћај града Краљева за 2021. годину.

Такође, донета су два решења о распореду коришћења буџетских средстава – Основног и Средњег образовања и васпитања односно Социјалне заштите, за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2021. годину.

Већници су се позитивно изјаснили на Решење о измени Решења Градског већа града Краљева, од 06.12.2019. године, којим је образована Комисија за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Града, као и на Решење о измени Решења о одобрењу годишњих програма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа за њихову реализацију за 2021. годину

Донето је и Решење којим се закупцу пословног простора у Омладинској улици број 11 у Краљеву, УТР PASSAGE PLUS, признају трошкови уложених средстава и даје сагласност за умањење месечне закупнине.

Веће је донело Решење о утврђивању основне цене за куповину разлике у нето корисној површини новог у односу на стари стан у оквиру реализације I фазе Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву.

Краљевачки већници донели су и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у циљу обезбеђивања помоћи за рад туристичких организација на територији града Краљева, као и Решење за доделу средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2021. годину по Јавном огласу који је 20.04.2021. године расписало Градско веће града Краљева.

Такође, донето је једно решење по жалби, изјављеној на решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција број VIII-355-904-1/11 од 26.07.2013. године.

Print Friendly, PDF & Email