На тридесет првој (редовној) седници Градског већа града Краљева, већници су разматрали и усвојили тридесет једну тачку дневног реда.

Градско веће је донело Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току априла ове године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за исти период.

Већници су донели Закључак којим је утврђен Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама, као и Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности ДОО Институт за јавне финансије и рачуноводство, Ниш – Медијана, за стављање Основног грба града Краљева на сајт у оквиру референтне листе ревизорске куће.

Донети су закључци о утврђивању предлога закључака о усвајању (годишњих) извештаја о раду и пословању и (годишњих) финансијских извештаја за 2020. годину установа чији је оснивач град Краљево – Народног музеја, Историјског архива, Краљевачког позоришта, Културног центра „Рибница“, Дома културе „Студеница“ Ушће, Завода за заштиту споменика културе, Спортског центра „Ибар“, Туристичке организације Краљева, Центра локалних услуга града Краљева, Центра за социјални рад, Апотекарске установе и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“, односно извештаја за радну 2019/2020. Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ и школску 2019/2020. Дечјег одмаралишта „Гоч“ и њихових финансијских извештаја за претходну годину. О овим предлозима ће се изјашњавати краљевачки одборници на седници Скупштине града Краљева.

Већници су се позитивно изјаснили и о Решењу о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотекарске установе Краљево за 2021. годину, донетог одлуком Управног одбора установе 19. априла године, и којим се Скупштини града предлаже његово доношење.

Донета су и четири Решења о отуђењу катастарских парцела, које су јавна својина града Краљева, у корист грађана ради одређивања земљишта за редовну употребу објеката.

Чланови Градског већа донели су закључке о давању сагласности да Месна заједница Самаила из сопствених средстава плати бетонске цеви за уређење пропуста и канала на три путна правца у износу од 55.400,00 динара односно еуродизел гориво за извлачење песка за насипање и рад на путним правцима у износу од 24.999,70 динара.

Веће је донело Решење о измени Решења о образовању и именовању председника и чланова Савета за очување културног и историјског наслеђа града Краљева.

Такође, краљевачки већници су донели закључке о давању сагласности на Програм обављања димничарских услуга за 2021. годину односно на План чишћења и контроле димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја за ову годину, који су донети одлукама Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево 13.05.2021. године.

Градско веће је донело закључке о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за реализацију тачака Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину – изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“ Краљево (МЗ Ковачи – наставак канализације ка Цветковићима), затим изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовод“ Краљево (МЗ Конарево – канализација Стари пут, крак), као и изградња јавног осветљења (ТС Богутовац 6 и ТС Тавник 1).

Већници су донели Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 530.000,00 динара за реконструкцију, адаптацију – текуће одржавање објекта Месна заједница Милочај у циљу одржавања манифестације „Спортски дани у Милочају“.

Print Friendly, PDF & Email