Шеста (ванредна) седница Градског већа града Краљева, одржана 22. септембра 2016. године, прва је седница за коју је, након усвајања Пословника о раду Градског већа, којим је то и предвиђено, део материјала достављен електронски. Део материјала достављен је, у складу са старим Пословником, у штампаном облику.
        Према речима градоначелника града Краљева др Предрага Терзића, најзначајнији акт финансијске и правне природе донет на овој седници Градског већа је измена одлуке о буџету града Краљева за текућу годину, будући да су чланови Градског већа донели закључак којим су утврдили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2016. годину.

           „Овим нацртом који смо данас усвојили предвиђено је повећање прихода од четири одсто, али и повећање расходне стране буџета у износу од 5,5 одсто. Надам се да ће приходна страна наставити да се пуни динамиком која је предвиђена овим актом, а да ћемо пронаћи начин како да расходну страну умањимо односно да, евентуално, одређеним наменским средствима и трансферима од Републике умањимо предвиђени дефицит“, рекао је градоначелник др Предраг Терзић.

         Као 37, допуњена тачка дневног реда, нашло се разматрање Предлога решења о одобравању једнократне новчане помоћи породици Дугалић.

             Како је истакао градоначелник, након земљотреса који је погодио Краљево у новембру 2010. године остало је још неколико објеката у власништву приватних лица који нису реновирани односно нису враћени у првобитно стање. Један од њих је и кућа породице Дугалић у Хајдук Вељковој улици.
              „Ми смо на данашњој седници донели одлуку да им обезбедимо финансијску помоћ како би успели да санирају објекат у којем су живели и који би након санације требало опет да буде у потпуности доведен у стање да се живот у њему може наставити“, објаснио је др Терзић.

            „С обзиром на то да постоје одређени проблеми у виду могућности приступа извођењу радова у једној од две куће које још треба обновити, ми ћемо се потрудити да у наредном периоду, кроз разговоре са власницима кућа, дођемо до решења које ће бити задовољавајуће за њих, а град ће, наравно, обезбедити финансијска средства за решавање њихових проблема у оквиру својих надлежности и у оквиру својих финансијских могућности“, рекао је градоначелник.
 
             На шестој (ванредној) седници Градског већа су разматрани и нацрти решења о давању сагласности на статуте установа културе чији је оснивач град Краљево, и те тачке су усвојене. Како је објаснио градоначелник, дошло је до усклађивања статута јавних установа чији је оснивач град Краљево са променом законске регулативе у тој области.

           Градско веће је донело закључке којима се утврђују предлози закључака о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању јавних, јавних комуналних и јавног енергетског предузећа чији је оснивач град Краљево.

               „Ради се о различитим висинама добитака јавних предузећа чији је оснивач град Краљево – од оних добити које се сматрају значајним до добити које показују само позитивно пословање ових предузећа, али нису значајније са становишта финансијских средстава која су кроз добит обезбеђена“, изјавио је градоначелник.

              Донети су и закључци којима се утврђују предлози закључака о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању јавних установа чији је оснивач град Краљево.

       „Мислим да су средства која јавне установе добијају зарад материјалних трошкова и реализације својих програма сасвим довољна, а проблеми који постоје око финансирања се првенствено односе на застарелост опреме и возила које користе како би оствариле делатност за коју су основане. Мислим да за ту делатност треба извршити боље коришћење средстава, да повећање средстава, макар код већине јавних установа, није неопходно“, поручио је др Предраг Терзић.  
Градско веће је донело Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду Градске управе града Краљева за 2015. годину.
        Донело је и закључак којим је утврдило Предлог одлуке о усвајању Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим отпадом на територији града Краљева и општина Врњачка Бања, Параћин, Рашка и Трстеник, и којим се Скупштини града предлаже њено доношење.

        Утврђен је предлог решења о одређивању члана Скупштине Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ доо.

         Веће је дало сагласност на Предлог програма о измени Програма пописа незаконито изграђених објеката на територији града Краљева у 2016. години.

           Такође, усвојило је Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 1. јануара до 31. децембра 2015. године, затим утврдило предлог скупштинског закључка о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 1. јануара до 30. јуна 2016. године, и донело закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима за период од 1. јануара до 30. јуна 2016. године.

           Већници су донели закључак којим је утврђен Предлог решења о давању сагласности ОШ „Живан Маричић“ у Жичи да употребљава основни грб града Краљева. 

    
Акти донети на шестој седници Градског већа града  Краљева дана 22.септембра 2016.године

         

Print Friendly, PDF & Email