/Arhiva – javne nabavke
Arhiva – javne nabavke2020-07-28T09:04:53+02:00

ARHIVA JAVNE NABAVKE

19.06.2020 – 20.07.2020.

JN br.   404-17/20-VII

Radovi na sanaciji gradske deponije i radovi na pripremi novog pozajmišta materijala

10.06.2020 – 10.07.2020.

JN br.   404-23/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Tolišnica, na KP broj 1169/1 KO Tolišnica, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

10.06.2020 – 10.07.2020.

JN br.   404-22/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Stubal, na KP broj 3695/2 KO Stubal, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

08.06.2020 – 08.07.2020.

JN br.   404-21/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Samaila, na KP broj 1145/11 KO Samaila, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

03.06.2020 – 11.06.2020.

JN br.   404-05/20-VII

Nabavka dobara računarske opreme, u cilju realizacije Projekta „Uspostavljanje e-Usluge za podnošenje zahteva za dodelu poljoprivrednih subvencija“, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

03.06.2020 – 03.07.2020.

JN br.   404-19/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Obrva, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

03.06.2020 – 03.07.2020.

JN br.   404-18/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Leševo, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

18.05.2020 – 25.05.2020.
30.10.2019 – 29.11.2019.

JN br.   404-81/19-VII

Nabavka usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja poslovnog prostora Gradske uprave grada Kraljeva, za potrebe naručioca Gradske uprave

08.05.2020 08.06.2020.

JN br. 404-14/20-VII

Nabavka led svetiljki i sistema za nadzor i upravljanje za ulično osvetljenje grada Kraljeva

04.05.2020 -12.05.2020.

JN br. 404-16/20-VII

Habavka usluge suzbijanja inhalacionih alergena na delu teritorije grada Kraljeva, za potrebe budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

04.05.2020 -12.05.2020.

JN br. 404-15/20-VII

Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji grada Kraljeva za 2020. godinu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

04.05.2020 – 03.06.2020.

JN br. 404-11/20-VII

Nabavka dobara – električne energije za 2020. godinu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

09.04.2020 -11.05.2020.

JN br. 404-13/20-VII

Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda- Hitne intervencije na zaštiti i uređivanju vodotoka II reda, po ukazanoj potrebi

13.03.2020 – 26.03.2020.

JN br. 404-12/20-VII

Održavanje stubova javnog osvetljenja (zamena oštećenih i farbanje postojećih stubova javnog osvetljenja)

11.03.2020 – 19.03.2020.

JN br. 404-09/20-VII

Nabavka usluge servisiranja elektronske i fotografske opreme i punjenje tonera-ketridža, po partijama, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

09.03.2020 – 17.03.2020.

JN br. 404-06/20-VII

Nabavka usluge tehničke kontrole projekta – Izrada projektno tenhičke dokumentacije za odvodnjavanje industrijske zone Šeovac

09.03.2020 – 20.03.2020.

JN br. 404-10/20-VII

Izgradnja javnog osvetljenja u Gočkoj ulici

05.03.2020 – 13.03.2020.

JN br. 404-08/20-VII

Nabavka radova na izgradnji priključnih instalacija toplovoda za zgradu I faze u ulici Dositejevoj u realizaciji Projekta „Urbana regeneracija naselja u Dositejevoj ulici“, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

27.02.2020 – 09.03.2020.

JN br. 404-07/20-VII

Nabavka usluge štampanja Službenog lista grada Kraljeva za 2020. godinu za potrebe Skupštine grada Kraljeva kao naručioca

19.02.2020 – 24.03.2020.

JN br. 404-01/20-VII

Nabavka dodatnih nepredviđenih radova na rekonstrukciji dela objekta „Zdravstva 2“ i rekonstrukcija bazena sa mineralnom vodom Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Agens“ Mataruška Banja

14.02.2020 – 16.03.2020.

JN br. 404-04/20-VII

Održavanje javnog osvetljenja – zamena sijalica, popravka ili zamena armatura.

12.02.2020 – 13.03.2020.

JN br. 404-03/20-VII

Otvoreni postupak – Troškovi za utrošenu električnu energiju javnog osvetljenja i gradskih fontana

31.12.2019 -30.01.2020.

JN br.   404-79/19-VII

Habavka dobara računarske opreme, softvera i sajta u cilju realizacije Projekta „Platforma sliva Zapadne Morave“, za potrebe Naručioca Gradske uprave grada Kraljeva, po partijama i to: Partija I – nabavka računarske opreme, Partija II – izrada softvera i potrebnih aplikacija i Partija III – izrada sajta-elektronska platforma sliva

25.12.2019 -24.01.2020.

JN br.   404-112/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije izvan zone nadležnosti JKP „Vodovod“, na predlog Gradskog veća, izgradnja kanalizacije u Ulici Kovačkih boraca u MZ Kovači

06.12.2019. – 09.01.2020

JN br.   404-107/19-VII

Izrada PGD I PZI sanacije i proširenja deponije

06.12.2019. – 10.01.2020

JN br.   404-106/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP „Vodovod“, na predlog Gradskog veća, izgradnja kanalizacije ka Ulici T. Karapandžića (trasa kroz bivši „Autotransport“) u Jarčujku

19.11.2019. – 19.12.2019.

JN br.   404-99/19-VII

Habavka računarske i fotografske opreme po partijama i to: Partija I–nabavka računarske opreme i Partija II–nabavka fotografske opreme, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva i budžetskog fonda za saobraćaj

19.12.2019. -27.12.2019

JN br.   404-111/19-VII

Nabavka sadnog materijala i sadnja u okviru realizacije projekta „Grad Kraljevo – Botanička bašta 2“, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva – ponovljeni postupak


18.12.2019. -27.12.2019

JN br.   404-110/19-VII

Izgradnja javnog osvetljenja u MZ Samaila potez “Ulice”.


18.12.2019. -19.12.2019

JN br.   404-109/19-VII

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Dodatni radovi na završetaku rekonstrukcije rasvete u parku u Mataruškoj Banji


13.12.2019. -25.12.2019

JN br.   404-105/19-VII

Sanacija, održavanje i dopuna postojećeg urbanog mobilijara (parkovski inventar, gradski sat, jarboli, informativni panoi…).


05.12.2019. – 13.12.2019.

JN br.   404-104/19-VII

Nabavka kancelarijskog nameštaja – metalnih polica za arhivu, kao ponovljeni postupak za Partiju II za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva.


03.12.2019. – 13.12.2019.

JN br.   404-103/19-VII

Nabavka usluge servisiranja računarske opreme za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca-ponovljeni postupak


03.12.2019. – 06.01.2020.

JN br.   404-97/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija trotoara uz produžetak Ulice Stevana Filipovića iza škole.


28.11.2019. – 06.12.2019.

JN br.   404-102/19-VII

Nabavka ugostiteljskih usluga i usluga hotelskog smeštaja sa ishranom, po partijama, za potrebe gradonačelnika grada Kraljeva


27.11.2019. – 05.12.2019.

JN br.   404-91/19-VII

Nabavka i opremanje dopunskim uređajima svetlosne signalizacije – semafora na raskrsnicama grada Kraljeva, za potrebe budžetskog fonda za saobraćaj Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca


26.11.2019. – 04.12.2019.

JN br.   404-90/19-VII

Nabavka sadnog materijala i sadnja u okviru realizacije projekta „Grad Kraljevo – Botanička bašta 2“, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva


25.11.2019. – 25.12.2019.

JN br.   404-100/19-VII

Nabavka građevinskog materijala za 17 porodica izbeglih i interno raseljenih lica sa teritorije grada Kraljeva


22.11.2019. – 23.12.2019.

JN br.   404-101/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP „Vodovod“ na predlog Gradskog veća, izgradnja kanalizacije Zimovnik 1 u Žiči


22.11.2019. – 28.11.2019.

JN br.   404-95/19-VII

Izgradnja pristupnog puta do Hitne službe Zdravstvenog centra – dodatni radovi


22.11.2019. – 23.12.2019.

JN br.   404-88/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreze i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije u zoni nadleznosti JKP Vodovod, na predlog Gradskog veća, izgradnja vodovoda i kanalizacije u sokaku Jovana Bojovića u Jarčujku.


21.11.2019. – 25.11.2019.

JN br.   404-94/19-VII

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Dodatni radovi na energetskoj sanaciji glavnog objekta škole ESTS “Nikola Tesla” Kraljevo


21.11.2019. – 29.11.2019.

JN br.   404-89/19-VII

Nabavka usluge angažovanja ekspertske podrške u cilju realizacije Projekta „Platforma sliva Zapadne Morave“, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca


21.11.2019. – 21.12.2019.

JN br.   404-96/19-VII

Otvoreni postupak Javne nabavke – Odvođenje atmosferskih voda sa Ratarskog imanja (lokacija „Leoni“)


18.11.2019. – 18.12.2019.

JN br.   404-93/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije izvan zone nadležnosti JKP”Vodovoda”, na predlog Gradskog veća, sa nerealizovanim obavezama iz predhodnog planskog perioda – nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Sovljaku- Ratina


20.11.2019. – 20.12.2019.

JN br.   404-92/19-VII

Otvoreni postupak – Izgradnja pešačke staze duž bedema od Hale sportova do Ušća reke Ribnice u Ibar 404-92/19-VII odnosno 1.3.20


13.11.2019. – 21.11.2019.

JN br.   404-78/19-VII

Habavka kancelarijskog nameštaja za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva i za realizaciju Projekta „GIS u funkciji održivog upravljanja i zaštite prirodnih resursa“, po partijama


05.11.2019. – 05.12.2019.

JN br.   404-87/19-VII

Izgradnja skijaških sadržaja na planini Goč – Izgradnja ski lifta na Goču


01.11.2019. – 12.11.2019.

JN br.   404-83/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP „Vodovod“, na predlog Gradskog veća, izgradnja kanalizacije kod Karađorđeve 263 u Čibukovcu


01.11.2019. – 12.11.2019.

JN br.   404-80/19-VII

Nabavka usluge servisiranja računarske opreme  za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca


30.10.2019. – 29.11.2019.

JN br.   404-86/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Leševo, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva – ponovljeni postupak


30.10.2019. – 29.11.2019.

JN br.   404-85/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji , sanaciji i adaptaciji Doma kulture Kamenica, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva


30.10.2019. – 29.11.2019.

JN br.   404-81/19-VII

Nabavka usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja poslovnog prostora Gradske uprave grada Kraljeva, za potrebe naručioca Gradske uprave


30.10.2019. – 29.11.2019.

JN br.   404-73/19-VII

Nabavka dobara računarske i elektronske opreme u cilju realizacije Projekta „GIS u funkciji održivog upravljanja i zaštite prirodnih resursa“ za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva


25.10.2019. – 25.11.2019.

JN br.   404-84/19-VII

Ponovljeni otvoreni postupak – Nabavka radova na izgradnji staze-rampe za osobe sa invaliditetom kod Atletskog stadiona, u okviru realizacije projekta “Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Kraljeva”


23.10.2019. – 25.11.2019.

JN br.   404-76/19-VII

Projektna dokumentacija za saobraćajnicu na k.p. 2041, 1011/2, 1010/2, 1021/3, 1020/1,1020/4,1022/3 i 1023/2 KO Ratina, broj j.n. 1.2.25


21.10.2019 – 20.11.2019.

JN br.   404-82/19-VII

Nabavka radova na izgradnji kanalizacije u ulici Kovačkih boraca u MZ Kovači, izvan zone nadležnosti JKP Vodovod na predlog Gradskog veća – zajednička JN


18.10.2019. – 28.10.20.

JN br.   404-77/19-VII

Nabavka dobara – jednog putničkog vozila za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca


11.10.2019. – 16.10.20.

JN br.   404-75/19-VII

Dodatni radovi na nastavku radova na rekonstrukciji atletskog stadiona i spoljašnjih terena (faza dva)


09.10.2019. – 17.10.20.

JN br.   404-74/19-VII

Nabavka usluge servisiranja službenih vozila Gradske uprave grada Kraljeva za 2019. godinu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca


23.09.2019. – 23.10.2019.

JN br.   404-72/19-VII

Habavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Leševo


20.09.2019. – 01.10.2019.

JN br.   404-70/19-VII

Javna nabavka male vrednosti, nabavka radova-Izgradnja javnog osvetljenja na predlog Gradskog veća


11.09.2019. – 14.10.2019.

JN br.   404-68/19-VII

Nabavka dobara, nabavka i ugradnja opreme za realizaciju projekta „Uspostavljanje sistema video nadzora za kažnjavanje saobraćajnih prekršaja u gradu Kraljevu“ za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva


11.09.2019. – 10.10.2019.

JN br.   404-38/19-VII

Otvoreni postupak – Izgradnja javnog parkinga u Ulici Dragoslava Bogavca – početak radova


04.09.2019. – 12.09.2019.

JN br.   404-67/19-VII

Nabavka usluge mapiranja divljih deponija na teritoriji grada Kraljeva, za potrebe budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca


28.08.2019.

Prethodno obaveštenje o nameri sprovođenja otvorenog postupka Javne nabavke radova na izgradnji fudbalskog stadiona u Kraljevu


23.08.2019. -23.09.2019.

JN br.   404-66/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Progorelica, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva


21.08.2019. -20.09.2019.

JN br.   404-65/19-VII

Nabavka dobara kancelarijskog materijala za partiju 2 / ponovljeni postupak za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva


08.08.2019. -09.09.2019.

JN br.   404-64/19-VII

Nabavka usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za odvodnjavanje industrijske zone Šeovac


6.08.2019. -17.09.2019.

JN br.   404-63/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji doma kulture Vrba, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva


16.08.2019. -17.09.2019.

JN br.   404-62/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji doma kulture Mrsać, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva


15.08.2019. -16.09.2019.

JN br.   404-61/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji doma kulture Stubal, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva


15.08.2019. -16.09.2019.

JN br.   404-60/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji doma kulture Ratina, za potrebe naručioca Ggradske uprave grada Kraljeva


26.07.2019. -27.08.2019.

JN br.   404-56/19-VII

Izvođenje radova na izgradnji staze-rampe za osobe sa invaliditetom kod Atletskog stadiona, u okiviru realizacije projekta “Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Kraljeva”


25.07.2019. -02.08.2019.

JN br.   404-59/19-VII

Javna nabavka male vrednosti usluge – Tehnička kontrola projektne dokumentacije za Milutinovu ulicu


25.07.2019. -26.08.2019.

JN br.   404-39/19-VII

Otvoreni postupak -Izgradnja skijaških sadržaja na planini Goč – Izgradnja ski lifta na Goču


18.07.2019. -22.08.2019.

JN br.   404-57/19-VII

Prva faza kvalifikacionog postupka javne nabavka radova na rušenju objekata po nalogu inspekcijskih organa u postupku izvršenja rešenja, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca – ponovljeni postupak


17.07.2019. -22.07.2019.

JN br.   404-58/19-VII

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Dodatni radovi na sanaciji gradske deponije i radovi na pripremi novog pozajmišta materijala


11.07.2019. -19.07.2019.

JN br.   404-52/19-VII

HABAVKA USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZGRADNJI I FAZE INFRASTRUKTURE ZGRADE U NASELJU U ULICI DOSITEJEVOJ U REALIZACIJI PROJEKTA STAMBENE OBNOVE POSLE ZEMLJOTRESA U KRALJEVU (EE, TT INSTALACIJE I TOPLOVODNOG PRIKLJUČKA ZGRADE), ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA KAO NARUČIOCA


09.07.2019. -17.07.2019.

JN br.   404-53/19-VII

NABAVKA USLUGE EDUKACIJE IZ OBLASTI POPULACIONE POLITIKE KROZ SPROVOĐENJE INFORMATIVNE KAMPANJE U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA „SPROVEĐENJA MERA POPULACIONE POLITIKE U JLS U 2019. GODINI“, ZA POTREBE NARUČIOCA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA


02.07.2019. – 01.08.2019.

JN br.   404-55/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNU DOKUMENTACIJU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE – NABAVKA RADOVA NA NASTAVKU IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE U ADRANIMA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IA22 SA CRPNOM STANICOM I DUŽ LOKALNOG PUTA L1005 – PONOVLJENI POSTUPAK


26.06.2019. -26.07.2019.

JN br.   404-50/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE I KONKURSNU DOKUMENTACIJU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI, SANACIJI I ADAPTACIJI DOMA KULTURE RUDNO – ČETVRTA FAZA, ZA POTREBE NARUČIOCA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA


25.06.2019. – 03.07.2019.

JN br.   404-48/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNU DOKUMENTACIJU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – NABAVKA USLUGE OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE ZA 2019. GODINU ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA, PO PARTIJAMA


25.06.2019. -05.07.2019.

JN br.   404-49/19-VII

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – REMONT SVETILJKI U ULICI OMLADINSKOJ – PONOVLJENI POSTUPAK


24.06.2019. -24.07.2019.

JN br.  404-54/19-VII

OTVORENI POSTUPAK – PROJEKAT REHABILITACIJE (REKONSTRUKCIJE)  ULICE TIKE KOLAREVIĆA OD PRUŽNOG PRELAZA DO PRIKLJUČKA NA IBARSKU MAGISTRALU U ADRANIMA-PONOVLJENI POSTUPAK


24.06.2019. -24.07.2019.

JN br.   404-43/19-VII

NABAVKA DOBARA – RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKOG SOFTVERA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA KAO NARUČIOCA


21.06.2019. -01.07.2019.

JN br.  404-42/19-VII

NABAVKA DOBARA BENZINA, DIZEL GORIVA I PLINA (TNG) ZA SLUŽBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA ZA 2019. GODINU


20.06.2019. -28.06.2019.

JN br.  404-51/19-VII

Habavka usluge čišćenja dela poslovnog prostora zgrade Gradske uprave grada Kraljeva za 2019. godinu


20.06.2019. -27.06.2019.

JN br.  404-24/19-VII

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – NABAVKA DOBARA BEZBEDNOSNIH AUTO SEDIŠTA ZA DECU


14.06.2019. -24.06.2019.

JN br.  404-47/19-VII

TEHNIČKI PREGLED ULIČNE FEKALNE KANALIZACIONE MREŽE ZA LOKACIJE PORED MAGISTRALNOG PUTA KRALJEVO-RAŠKA-PONOVLJENI POSTUPAK


07.06.2019. -08.07.2019.

JN br.  404-44/19-VII

Habavka dobara – softvera-E uprava za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca


04.06.2019. -04.07.2019.

JN br.  404-41/19-VII

Nabavka kancelarijskog materijala po partijama, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva, Skupštine grada Kraljeva, grada Kraljeva-gradonačelnika i Javnog pravobranilaštva grada Kraljeva, kao naručioca


28.05.2019. -27.06.2019.

JN br.  404-45/19-VII

Izgradnja pristupnog puta do Hitne službe Zdravstvenog centra


23.05.2019. -24.06.2019.

JN br.  404-46/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije izvan zone nadležnosti JKP „Vodovoda“, na predlog Gradskog veća, sa nerealizovanim obavezama iz prethodnog planskog perioda rekonstrukcija vodovodne mreže u Tavniku (faza II)


15.05.2019 – 14.06.2019

JN br.  404-40/19-VII

Prva faza kvalifikacionog postupka javne nabavka radova na rušenju objekata po nalogu inspekcijskih organa u postupku izvršenja rešenja, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca-ponovljeni postupakva)


14.05.2019 – 13.06.2019

JN br.  404-35/19-VII

Nastavak radova na rekonstrukciji atletskog stadiona i spoljašnjih terena (faza dva)


10.05.2019 – 10.06.2019

JN br.  404-37/19-VII

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – projektna
dokumentacija za izgradnju vodovodne mreže za naselje Gornja Ribnica, Žiča i “Bradulovac”


10.05.2019 – 20.05.2019.

JN br.  404-33/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI RADOVA – UREĐENJE I
ODRŽAVANJE PLAŽE I ŠETALIŠTA PORED IBRA U KRALJEVU


   8.05.2019.-16.05.2019.

JN br. 404-36/19-VII

Za javnu nabavku male vrednosti u ponovljenom postupku, nabavka usluge usluge
stručnog nadzora na rekonstrukciji dela vodovodne i mreže atmosferske kanalizacije u ulici Dositejevoj u
realizaciji Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva
kao naručioca.


 23.04.2019.-13.05.2019.

JN br. 404-26/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGE-
Tehnički pregled ulične fekalne kanalizacione mreže za lokacije pored
magistralnog puta Kraljevo-Raška


25.04.2019.-07.05.2019.

JN broj 404-28/19-VII

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI RADOVA – Završetak rekonstrukcije rasvete
u parku u Mataruškoj Banji
Broj javne nabavke za 2019. godinu: JN broj 1.3.26
Javna nabavka male vrednosti


25.04.2019.-27.05.2019.

JN broj 404-34/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – NABAVKA RADOVA NA
ENERGETSKOJ SANACIJI GLAVNOG OBJEKTA ŠKOLE ESTŠ “NIKOLA TESLA” KRALJEVO


25.04.2019 – 27.05.2019.

JN broj 404-30/19-VII

POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Za otvorenu nabavku, JN broj 404-30/19-VII nabavka radova na izgradnji 1 faze instalacija infrastrukture (EE i TT instalacija) u ulici Dositejevoj u cilju realizaciji Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca.


   23.04.2019.-13.05.2019.

JN br. 404-26/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGE-
Tehnički pregled ulične fekalne kanalizacione mreže za lokacije pored
magistralnog puta Kraljevo-Raška


Javna nabavka broj 404-31/19-VII                                                                                                                                                              22.04.2019.-27.05.2019.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – IZGRADNJA JAVNOG
PARKINGA (DRUGA FAZA) ISPRED CRKVE U DOSITEJEVOJ ULICI.


19.04.2019. -20.05.2019. godine.

JN broj 404-32/19-VII

Projekat rehabilitacije (rekonstrukcije) Ulice Tike Kolarevića od pružnog prelaza do priključka na Ibarsku magistralu u Adranima


18.04.2019. -20.05.2019. godine.

JN broj 404-29/19-VII

Projektna dokumentacija za centralnu ulicu u Ušću


16.04.2019. -16.05.2019. godine.

JN broj 404-23/19-VII

Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Adranima – duž državnog puta IA22 i lokalnog puta L1005


16.04.2019. -24.04.2019. godine.

JN broj 404-25/19-VII

Nabavka usluge stručnog nadzora na rekonstrukciji dela vodovodne i mreže atmosferske kanalizacije u ulici Dositejevoj u realizaciji Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

16.04.2019. -23.04.2019. godine.

JN broj 404-27/19-VII

Geološko istraživanje za regionalnu deponiju

10.04.2019 – 10.05.2019

JN broj 404-14/19-VII

Unapređenje sistema javnog osvetljenja i ugradnja komadnih ormara za upravljanje javnim osvetljenjem u cilju energetske efikasnosti

09.04.2019. -09.05.2019. godine.

JN broj 404-20/19-VII

Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji Skupštinske sale 1 u zgradi Gradske uprave grada Kraljeva – druga faza, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

03.04.2019 – 05.05.2019

JN broj 404-22/19-VII

Nabavka radova hitne intervencije na zaštiti i uređivanju vodotoka II reda po ukazanoj potrebi

03.04.2019. -03.05.2019. godine.

JN broj 404-15/19-VII

Otvoreni postupak javne nabavke dobara – električne energije za poslovni prostor Gradske uprave za 2019. godinu

02.04.2019 – 07.05.2019

JN broj 404-13/19-VII

Projektna dokumentacija za trotoare u nastavku Ulice Stevana Filipovića iza škole

01.04.2019. -09.04.2019. godine.

JN broj 404-18/19-VII

Habavka usluge sistematske deratizacije na teritoriji grada Kraljeva, za
potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca.

Javno otvaranje ponuda: 09.04.2019. godine

29.03.2019. – 30.04.2019. godine

JN  broj 404-19/19-VII

Prva faza kvalifikacionog postupka javne nabavka radova na rušenju
objekata po nalogu inspekcijskih organa u postupku izvršenja rešenja, za
potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca-ponovljeni postupak.

28.03.2019. – 05.04.2019. godine.

JN broj 404-17/19-VII

POZIV ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji grada Kraljeva
za 2019. godinu.

29.03.2019 –  12.04.2019. godine.

JN 404-21/19-VII

Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“
upućuje svim zainteresovanim licima:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA REZERVISANU JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
USLUGA – ODRŽAVANJE STUBOVA JAVNOG OSVETLJENJA (ZAMENA OŠTEĆENIH I FARBANJE
POSTOJEĆIH STUBOVA JAVNOG OSVETLJENJA)
broj JN 404-21/19-VII

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV

26.03.2019 – 03.04.2019

JN broj 404-16/19-VII

Habavka usluge uništavanja ambrozije na urbanom delu teritorije grada Kraljeva, za potrebe budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva.

22.03.2019 – 01.04.2019. Novi rok za predaju ponude 02.04.2019. godine.
JH broj 404-12/19-VII

Habavka usluge izrade strateškog dokumenta Plana i programa upravljanja
prirodnim resursima i dobrima, za potrebe budžetskog Fonda za zaštitu
životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

05.03.2019 – 13.03.2019

JN broj 404-11/19-VII

Nabavka kištri za proširenje usluge odnošenja otpada sa seoskog područja za potrebe budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

04.03.2019 – 12.03.2019

JN broj 404-10/19-VII

Javna nabavka male vrednosti

Nabavka usluge servisiranja elektronske i fotografske opreme i punjenje ketridža, po partijama, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

28.02.2019 – 11.03.2019

JN broj 404-08/19-VII

Javna nabavka male vrednosti usluge – Tehnički pregled regulacije potoka Gušavac sa izgradnjom mosta na putu Čukojevac – Gledić

28.02.2019 – 02.04.2019

JN broj 404-09/19-VII

Otvoreni postupak – Održavanje javnog osvetljenja – zamena sijalica, popravka ili zamena armatura

22.02.2019 – 12.03.2019

JN broj 404-07/19-VII

Javna nabavka male vrednosti – Remont svetiljki u Ulici Omladinskoj

13.02.2019 – 15.03.2019

JN broj 404-03/19-VII

Habavka radova na rekonstrukciji dela objekta „Zdravstva 2“ i rekonstrukcija bazena sa mineralnom vodom Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Agens“ Mataruška Banja u Kraljevu

12.02.2019 – 14.03.2019

JN broj 404-04/19-VII

Prva faza kvalifikacionog postupka javne nabavka radova na rušenju objekata po nalogu inspekcijskih organa u postupku izvršenja rešenja, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

12.02.2019 – 19.02.2019

JN broj 404-05/19-VII

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva javne nabavke

06.02.2019 – 14.02.2019

JN broj 404-02/19-VII

Javna nabavka male vrednosti

Habavka usluge štampanja Službenog lista grada Kraljeva za 2019. godinu za potrebe Skupštine grada Kraljeva kao naručioca

31.12.2018 – 15.01.2019

JN broj 404-80/18-VII

Javna nabavka male vrednosti, nabavka dobara građevinskog materijala za porodice izbeglih i raseljenih lica sa teritorije grada Kraljeva

28.12.2018 – 10.01.2019

JN broj 404-78/18-VII

Sanacija i održavanje postojećeg urbanog mobilijara i nabavka novog mobilijara (parkovski inventar, gradski sat, jarboli, informativni panoi..).

20.12.2018 – 28.12.2018

JN broj 404-79/18-VII

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova – izgradnja vodovodne mreže
Mataruška banja – Konarevo – nastavak radova

18.12.2018 – 26.12.2018

JN broj 404-71/18-VII

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga –
Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za odvođenje
atmosferskih voda iz planiranih poslovnih zona
na lokaciji Jarčujak i Ratarsko imanje

Datum otvaranja 26.12.2018.godine u 13.00č

JN broj 404-73/18-VII

Nabavka dobara  sadnog materijala u okviru realizacije  projekta „Grad
Kraljevo-botanička bašta“.

Rok za dostavljanje ponuda: zaključno sa 13.12.2018. godine do 12.00 časova

14.12 – 24.12.2018

JN broj 404-77/18-VII

Javna nabavka male vrednosti – Tehnički pregled izgrađenih instalacija
vodovoda i kanalizacije za magacinski prostor za potrebe Crvenog krsta
na K.P.
5297/111 KO Kraljevo

Rok za dostavljanje ponuda: zaključno sa 24.12.2018. godine do 12.00 časova

13.12. – 14.12.2018

JN broj 404-74/18-VII

Habavka računarske opreme za opremanje Zavoda za javno
zdravlje Kraljevo u okviru realizacije projekta
„Sprovođenje mera populacione politike jedinica
lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018. godini“ za
potrebe  Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.12.2018 – 21.12.2018.

JN broj 404-72/18-VII

Javna nabavka male vrednosti
Rekonstrukcija, sanacija i tekuće održavanje dečijih igrališta i teretana na otvorenom.

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odgovori na pitanja                               Obaveštenje o produžetku roka

ODLUKA O DODELI

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.12.2018 – 10.01.2019.

JN broj 404-76/18-VII

Otvoreni postupak, nabavka usluge

Tehnička dokumentacija za lokalni put Vrdila – Lopatnica

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.12.2018 – 18.12.2018.

JN broj 404-54/18-VII

Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka dobara pneumatika za opremanje službenih vozila Gradske uprave i PU Kraljevo,po partijama.

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

 ODLUKA O DODELI UGOVORA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

7.12.2018

JN broj 404-75/18-VII

Obaveštenje o pokretanju postupka i konkursna dokumentacija za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda :

Izgradnja mosta na putu Čukojevac-Gledić u Godačici sa potrebnom regulacijom potoka Gušavac

Obaveštenje     Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

27.11.2018 – 05.12.2018.

JN broj 404-70/18-VII

Ponovljeni postupak javne nabavke male vrednosti,
Nabavka ugostiteljskih usluga i usluge hotelskog smeštaja sa
ishranom za potrebe gradonačelnika grada Kraljeva, po partijama.

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1,2 i 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 i 4

23.11.2018 – 04.12.2018.

JN broj 404-68/18-VII

Izgradnja ulične fekalne kanalizacione mreže za
lokacije pored magistralnog puta Kraljevo – Raška.

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.11.2018 – 29.11.2018.

JN broj 404-69/18-VII

Nabavka usluge servisiranja računarske opreme za potrebe
Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca-ponovljeni postupak

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.11.2018 – 29.11.2018.

JN broj 404-66/18-VII

Tehnički pregled objekta dečiji vrtić na Beranovcu

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.11.2018 – 26.11.2018.

JN broj 404-67/18-VII

Izgradnja javnog parkinga (prva faza) ispred crkve u Dositejevoj ulici

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.11.2018 – 23.11.2018.

JN broj 404-62/18-VII

Nabavka radova na sanaciji nalivne jame IB4 u izvorištu Žičko polje

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.11.2018 – 19.11.2018.

JN broj 404-52/18-VII

Javna nabavka ugostiteljskih usluga i usluga hotelskog smeštaja za potrebe gradonačelnika grada Kraljeva, po partijama.

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

06.11.2018 – 06.12.2018.

JN broj 404-60/18-VII

Javna nabavka radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji skupštinske sale 1. u zgradi Gradske uprave grada Kraljeva – prva faza

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.11.2018 – 03.12.2018.

JN broj 404-64/18-VII

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge u otvorenom postupku
–  Tehnička dokumentacija za izgradnju Milutinove ulice

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

01.11.2018 – 03.12.2018.

JN broj 404-65/18-VII

Otvoreni postupak – Tehnička dokumentacija za odvođenje atmosferskih
voda sa buduće severne obilaznice i Industrijske ulice u Kraljevu

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.11.2018 – 26.11.2018.

JN broj 404-61/18-VII

Otvoreni postupak javne nabavke usluge
geoloških istraživanja za regionalnu deponiju

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor

01.11.2018 – 30.11.2018.

JN broj 404-57/18-VII

Otvoreni postupak javne nabavke radova
na izgradnji fekalne kanalizacije u Konarevu

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.10.2018 – 08.11.2018.

JN broj 404-53/18-VII

Nabavka usluge servisiranja računarske opreme
za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi

30.10.2018 – 06.11.2018.

JN broj 404-55/18-VII

Nabavka usluge izrade projekta-studije upravljanje brzinama
na putnoj mreži na teritoriji grada Kraljeva

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanje i odgovor

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.10.2018 – 02.11.2018.

JN broj 404-59/18-VII

Habavka usluge Edukacija iz oblasti populacione politike kroz sprovođenje informativne kampanje u okviru realizacije projekta „Sprovođenje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018. godini“, kao zajedničke javne nabavke grada Kraljeva i opština Vrnjačka Banja i Raška

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.10.2018 – 22.11.2018.

JN broj 404-58/18-VII

Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja
poslovnog prostora Gradske uprave grada Kraljeva

Javni poziv    Konkursna dokumentacija 

Pitanje i odgovor

Odluka o dodeli ugovora

25.10.2018 – 23.11.2018.

JN broj 404-56/18-VII

Radovi na sanaciji gradske deponije i radovi na pripremi novog pozajmišta materijala

Javni poziv    Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

                                                                                                                          Odluka o izmeni ugovora 20.05.2019.

19.10.2018 – 19.11.2018.

JN broj 404-51/18-VII

Nabavka električne energije za javno osvetljenje i za rad gradskih fontana

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

12.10.2018 – 19.10.2018.

JN broj 404-50/18-VII

Rekonstrukcija prostora za postavljanje sudova za smeće

Javni poziv     Konkursna dokumentacija  

Odluka o dodeli ugovora  

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.09.2018 – 08.10.2018.

JN broj 404-46/18-VII

Nabavka radova na sanaciji i adaptaciji Doma kulture u Ribnici-IV faza za potrebe stvaranja uslova za rad OŠ “Sveti Sava“ Ribnica

Javni poziv     Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.09.2018 – 10.10.2018.

JN broj 404-48/18-VII

Nabavka usluge servisiranja službenih vozila Gradske uprave grada Kraljeva za 2018. godinu – ponovljeni postupak

Javni poziv     Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora  

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.09.2018 – 05.10.2018.

JN broj 404-49/18-VII

Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju
lokalnog puta Studenica – Rudno

Javni poziv     Konkursna dokumentacija

 Odluka o dodeli ugovora  

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.09.2018 – 04.10.2018. godine

JN broj 404-47/18-VII

Nabavka radova na administrativnom izvršenju rešenja o rušenju i uklanjanju objekata, delova objekata, manjih montažnih objekata i komunalne infrastrukture i to rušenje bespravno izgrađenih objekata na putnom zemljištu: garaža, pomoćnih objekata, betonskih, metalnih i žičanih ograda i stabala voća u naselju Braće Jovanović u Čibukovcu – Kraljevo

Javni poziv     Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora  

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.08.2018  07.09.2018.

Javna nabavka radova JN broj 404-45/18

Javna nabavka u drugoj fazi kvalifikacionog postupka, nabavka radova na administrativnom izvršenju rešenja o rušenju i uklanjanju objekata, delova objekata, manjih montažnih objekata i komunalne infrastrukture, po partijama

Javni poziv     Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

17.08.2018- 24.08.2018.

Javna nabavka radova JN broj 404-43/18-VII

Nabavka izrade školskih sajtova i propratnih elektronskih sadržaja za potrebe osnovnog obrazovanja

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija

 

01.08.2018- 09.08.2018.

Javna nabavka radova JN broj 404-42/18-VII

Projekat kružnog toka na Ibarskoj magistrali kod lokacije budućeg pogona „Leoni“ i isključenja iz Ulice Jovana Deroka

 

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija

 13.08.2018.

Javna nabavka male vrednosti JN broj 404-38/18-VII

Javna nabavka radova u otvorenom postupku. br.1.3.6 – Hitne intervencije na zaštiti i uređivanju vodotoka II reda

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija

10.07.2018 – 18 .07.2018.

Javna nabavka male vrednosti JN broj 404-37/18-VII

Habavka usluge servisiranja službenih vozila Gradske uprave grada Kraljeva za 2018. godinu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija

Javna nabavka broj 404-30/18-VII

Nabavka usluge izrade idejnog projekta sanacije i rekonstrukcije postojeće nesanitarne deponije-smetlišta u Kraljevu kroz vreme, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija

 21.05.2018.

Javna nabavka broj 404-22/18-VII

Nabavka radova na administrativnom izvršenju rešenja o rušenju i uklanjanju objekata, delova objekata i komunalne infrastrukture i to rušenje dotrajalog i zemljotresom trajno oštećenog stambenog objekta u ulici Omladinskoj broj 63/2 u Kraljevu, na KP 668/1 KO Kraljevo, kao po drugi put ponovljeni postupak u drugoj fazi kvalifikacionog postupka, zapotrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija