Arhiva – oglasna tabla

05.02.2020. – 20.02.2020.

STAMBENA KOMISIJA ZA RASPODELU STANOVA NAMENJENIH ZA DAVANJE U NEPROFITNI ZAKUP

PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STANOVA U NEPROFITNI ZAKUP

                                                                                                                                                                                                   05.02.2020 -20.02.2020.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

 PONOVLJENI JAVNI UVID  NACRTA PGR „GOČ“

 1. IZVOD IZ PLANA                                                                                                   6. PLANIRANA NAMENA SA GRANICOM GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
 2. POSTOJEĆA NAMENA                                                                                            7. URBANISTIČKA REGULACIJA
 3. KARTA VLASNIŠTVA NA ZEMLJIŠTU                                                             8. PLAN SAOBRAĆAJA
 4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE I POVRŠINE JAVNE NAMENE                         9. SINHRON PLAN
 5. PODELA NA ZONE I CELINE                                                                             10. PLAN GENERALNE REGULACIJE „GOČ“ – NACRT 

                                                                                                                                                                                                  13.02.2020 – 21.02.2020.
Gradska uprava grada Kraljeva

Odeljenje za društvene delatnosti – Odsek dečije zaštite

 Poziv za stranku

STRANKA  Aleksandra Stanišić
BROJ POZIVA  183-286/2019
DATUM OBAVEŠTENJA 30.01.2020.

                                                                                                                                                                             03.02.2020 -18.02.20.
Gradska uprava grada Kraljeva

 Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za arhivske poslove

Obaveštenje

Obaveštavaju se građani grada Kraljeva da od 30.01.2020 godine, takse za sva dokumenta koja se izdaju u Matičnoj službi i sve obaveze koje se izmiruju u Odeljenju  za poresku administraciju, mogu platiti preko POS terminala koji su postavljeni na šalterima Gradske uprave grada Kraljeva.

29.01.2020 – 18.02.2020.

O B A V E Š T E NJ E

o Javnoj  raspravi i prezentaciji studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta
„Državni put A5 (Autoput e-761): Pojate-Preljina, deonica: Adrani-Mrčajevci“

29.01.2020.

ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

    Odsek za zaštitu životne sredine i inspekcije za zaštitu živote sredine

SAOPŠTENJE O KVALITETU VAZDUHA

14.01.2020 – 07.02.2020.

 

JAVNI POZIV

za izbor korisnika podrške za zapošljavanje u oblasti održive poljoprivrede, turizma i kratkih vrednosnih lanaca

14.01.2020 – 07.02.2020.

Na osnovu člana 10. Pravilnika o radu Komisije za odabir korisnika projekta “Održivi povratak – podrška i osnaživanje“,
finansiranog od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ugovora između Danskog
saveta za izbeglice i Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji,
Komisija za odabir korisnika za dodelu bespovratnihsredstava u vidu opreme i programa obuka

objavljuje:

J A V N I P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U VIDU OPREME I UČEŠĆE U PROGRAMIMA OBUKA

20.01.2020 – 01.02.2020.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti

U skladu sa članom 14.Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama («Sl.list grada Kraljeva,br.17/09 ,7/11, 22/19), Gradska uprava grada Kraljeva obaveštava sva zainteresovana pravna lica i preduzetnike koji obavljaju ugostiteljsku, poslastičarsku ili pekarsku delatnost u ulicama koje su zabranjene za prolaz vozila (Ulica Omladinska,Miloša Velikog, Toplice Milana, Trg Srpskih Ratnika) na teritoriji grada Kraljeva, da se zahtevi za formiranje letnje bašte podnose u periodu od 20. 01.-01.02.2020.g.
Zahtev se podnosi Odeljenju za urbanizam,građevinarstvo i stambeno komunalne delatnosti, a predaju se na pisarnici Gradske uprave grada Kraljeva –ŠALTER 1.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u kancelariji br.6 ovog Odeljenja, ili na telefon 306-209.

                                                                                                               15.01.2020 – 30.01.2020.

Grad Kraljevo

J   A   V   N   I         P   O   Z   I   V

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA

13.01.2020 – 12.02.2020.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva 

JAVNI UVID:

NACRTA DRUGE IZMENE PGR „CENTAR I ČIBUKOVAC“

08.01.2020 – 24.01.2020.

Skupština  grada Kraljeva

Javni poziv za prikupljanje ponuda za poveravanje direktnog televizijskog i internet prenosa
sednica Skupštine grada Kraljeva za 2020.godinu

08.01.2020 – 24.01.2020.

Gradsko veće grada Kraljeva

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
na teritoriji grada Kraljeva u 2020. godini


20.12.2019.

ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

    Odsek za zaštitu životne sredine i inspekcije za zaštitu živote sredine

SAOPŠTENJE O KVALITETU VAZDUHA


16.12.2019.

♦  IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2020. 

♦  IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2020.GODINU U DELU PLANIRANJA INVESTICIJA

♦ Poziv za Javnu raspravu                                                                                ♦  Nacrt Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2020. godinu

♦ Obrazloženje  Nacrta Odluke o budžetu grada Kraljeva                       ♦  Obrazac   za Javnu raspravu   


                                                                                                                                                                                                  06.12.2019 -06.01.2020.
JAVNI POZIV

 

ZA DODELU POMOĆI PORODICAMA INTERNO RASELJENIH LICA NA TERITORIJI GRADA  KRALJEVA  ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA INTERNO RASELJENIH LICA DOK SU U RASELJENIŠTVU KROZ DODELU POMOĆI PRI KUPOVINI 5 (PET) SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju  I DODATNE POMOĆI u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju


Grad Kraljevo raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda poslovnih banaka za deponovanje sredstava po viđenju Konsolidovanog računa trezora budžeta grada Kraljeva na domaćem finansijskom tržištu novca u 2020. godini.

♦  Javni poziv                          ♦   Ponuda za plasman sredstava po viđenju u 2020. godini   


                 06.12.2019 – 20.12.2019.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti gradske uprave grada Kraljeva

RANI JAVNI UVID PGR „UŠĆE“

♦  Tekst                                            ♦  PGR Ušće


           06.12.2019 – 16.12.2019.

Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Kraljevo, objavljuje

O G L A S

o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledeće nepokretnosti:

                                                                            I Poslovni prostor: Lokal u Ulici Tomislava Andrića Džigija br.25


29.11.2019 – 15.12.2019

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama
i naknadama za usluge koje vrši Gradska uprava grada Kraljeva


22.11.2019. – 29.11.2019.

Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama i naknadama
za usluge koje vrši Gradska uprava grada Kraljeva

♦ POZIV NA JAVNU RASPRAVU                                   ♦ OBRAZAC ZA PRIMEDBE, PREDLOGE I SUGESTIJE

Napomena: Javna sednica održaće se u sali 2. Gradske uprave grada Kraljeva, 29. 11.2019 godine u 12.oo časova


22.11.2019. – 06.12.2019.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti gradske uprave grada Kraljeva

RANI JAVNI UVID

 1. PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DALEKOVODA 110 KV BR. 115/1 TS „KRALJEVO 1“ – TS „ČAČAK 3“ (DEONICA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVO)
 2. IZMENE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJENOG MESTA MATARUŠKA BANJA

23.12.2019.

ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELOSTI

KOMISIJA ZA  DODELU  NOVČANE POMOĆI PORODICI SA VIŠE DECE SA TERITORIJE GRADA KRALJEVA

ODLUKA


                                                                                                                                                                                                                13.11.2019 -22.11.2019

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

Odsek za poverene poslove

Poziv za stranku

STRANKA Željko Đurović
BROJ POZIVA  133-2/658/2019
DATUM OBAVEŠTENJA     13.11.2019 -22.11.2019


13.11.2019. – 29.11.2019.

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup na korišćenje
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kraljevo –  III krug

♦ Oglas                           ♦ Pregled  grupisanih javnih nadmetanja                     ♦ Zaključak o ceni                   ♦ Formular za prijavljivanje


                 07.11.2019.

Gradsko veće grada Kraljeva

Rešenje i Zaključak o prosečnim cenama nepokretnosti za 2020. godinu


                 29.10.2019 – 30.11.2019.

Gradsko veće grada Kraljeva

Odluka o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma


31.12. 2019.

Komisija za dodelu novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva objavlju

JAVNI POZIV

ZA DODELU NOVČANE POMOĆI


                                                                                                                                               22.04.2019 -15.11.2019.

Gradska uprava grada Kraljeva

Odeljenje za privredu i finansije

►  Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2019. godinu na teritoriji grada Kraljeva

► Zahtev za korišćenje sredstava za regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) umatičenih krava i junica

 Zahtev za korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva, plodova, rasadnika i višegodišnjih zasada


Odluka

kojom se neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji grada Kraljeva, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno drugog sadnog materijala, odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2019. godinu, razvrstava u poljoprivredno odnosno šumsko zemljište


                 04.11.2019 – 18.11.2019.

 MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE

oglašava PONOVLJENI JAVNI UVID

U NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA
E – 761, DEONICA POJATE – PRELJINA, NA DELU TERITORIJE GRADA: KRUŠEVAC I KRALJEVO I OPŠTINE: VRNJAČKA BANJA I TRSTENIK

              ♦ Nacrt za ponovljeni Javni uvid  

Predmet izmene za ponovljeni Javni uvid :          ♦ Kruševac         ♦ Kraljevo         ♦ Vrnjačka Banja          ♦ Trstenik       

08.10.2019 – 16.10.2019.
KOMISIJA ZA  DODELU  NOVČANE POMOĆI PORODICI SA VIŠE DECE SA TERITORIJE GRADA KRALJEVA
Odluka o dodeli jednokratne novčane pomoći

07.10.2019 – 21.10.2019.

RANI JAVNI UVID

DRUGE IZMENE PLANA GENERALNE REGULACIJE „CENTAR I ČIBUKOVAC“

♦ Rani Javni uvid             ♦ Izvod iz GUPa           ♦ Digitalno katastarska podloga              ♦ Postojeća namena

  Predvidjeno građ. područje..             ♦  Ubanistička regulacija                       ♦ Elaborat za uvid


23.09.2019 – 08.10.2019.

KONKURS

za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma
na teritoriji grada Kraljeva za 2019. godinu

♦  Konkurs                    ♦ Obrazac budžeta                    ♦ Obrazac poslovnog plana                          ♦ Obrazac zahteva


13.09.2019 – 04.10.2019.

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup na korišćenje
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kraljevo –  II krug

 Oglas                           ♦ Pregled                      ♦ Zaključak                   ♦ Formular


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Savet za bezbednost saobraćaja grada Kraljeva počinje sa obukom i dodelom bezbednosnih dečjih auto-sedišta u četvrtak, 12. septembra 2019. godine, u Svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva (Trg Jovana Sarića 1, srednji ulaz) , u periodu od 18.00 do 19.00 časova.

Obuka i preuzimanje sedišta će se obavljati svakog narednog četvrtka u periodu od 18.00 do 19.00 časova, u Svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva (Trg Jovana Sarića 1, srednji ulaz), sve do utroška nabavljene količine auto-sedišta.

Dokumentacija potrebna za preuzimanje auto-sedišta:

 1. Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete,
 2. Očitana lična karta ili fotokopija lične karte jednog od roditelja,
 3. Fotokpija važećeg dokaz o uredno prijavljenom boravištu na teritoriji grada Kraljeva.

Pozivamo sve roditelje čija su deca rođena od 1. januara 2019. godine da  preuzmu dečja auto-sedišta.

Uslov za dobijanje auto-sedišta je obavezno prisustvo jednog od roditelja obuci.

Za više informacija kontakt telefon : 036/306-204.


04.09.2019 – 15.10.2019.

JAVNI POZIV

ZA INTERNO RASELJENA LICA SA KOSOVA* ZA OPREMU I OBUKE ZA POKRETANJE POSLA

 • Nemačka organizacija ASB je otvorila Javni poziv namenjen interno raseljenim licima koja su zainteresovana za povratak na Kosovo* a koja mogu da konkurišu za opremu, mašine i alate za pokretnje posla u vrednosti od 2,500 evra kao i za obuku za pokretanje posla.
 • Javni poziv se objavljuje u sledećim opštinama/gradovima: Kruševac, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Raška, Aranđelovac, Trstenik, Vrnjačka banja, Vranje i Bujanovac.
 • Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2019  u 16.00 časova.
 • Informacije o Javnom pozivu možete naći na sledećim veb sajtovima:

Nemačka organizacija ASB 

Centar za ravnomerni regionalni razvoj – CenTriR


26.08.2019 – 18.10.2019.

JAVNI POZIV

MEĐUNARODNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

rušenje 7 oštećenih stambenih zgrada i za izgradnju zgrade od 86 stanova u sklopu realizacije Projekta stambene obnove od posledica zemljotresa Faza 2, Kraljevo, Srbija


23.08.2019 – 02.09.2019.

Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Kraljevo, objavljuje

O G L A S

o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledeće nepokretnosti:

I Garažni prostor


09.08.2019.

JAVNI POZIV
ZA
PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU GRADSKOG STADIONA

♦  Javni poziv                                             ♦ Izjava                                                ♦ Urbanistički projekat

♦ Projekat 1                           ♦ Projekat 2                         ♦ Projekat 3                         ♦ Projekat 4

02.08.2019 – 16.08.2019.

Rani javni uvid

plana detaljne regulacije drugog gradskog saobraćajnog prstena na deonici od petlje “Magnohrom“ preko Kulagića Ade do Ibarske magistrale

♦ Tekst                     ♦ Plan

26.07.2019 – 15.08.2019.

Grad Kraljevo

Stambena komisija za raspodelu stanova namenjenih za izdavanje u neprofitni zakup

Predlog liste reda prvenstva za dodelu stanova u neprofitni zakup

15.07.2019 – 15.08.2019.
Sportski savez Kraljeva
J A V N I  P O Z I V
Za finansiranje redovnih programa sportskih klubova i organizacija za 2020. godinu


24.07.2019 – 02.08.2019.

Komisija za ocenu i odabir projekata namenjenih udruženjima građana i organizacijama
civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019.godini

Predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata udruženja i drugih organizacija
civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine

22.07.2019. – 06.08.2019.

Gradska uprava grada Kraljeva i Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Kraljevo

JAVNI POZIV

Za realizaciju programa stručna praksa u 2019. godini

16.07.2019 – 01.08.2019.

Javni oglas

za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta
u državnoj svojini u gradu Kraljevu

15.07.2019 – 15.08.2019.

Sportski savez Kraljeva

J A V N I  P O Z I V

Za finansiranje redovnih programa sportskih klubova i organizacija za 2020. godinu

11.07.2019 – 26.07.2019.

Gradska uprava grada Kraljeva

Zaključak po Žalbi Dragana Ružića iz Kraljeva 

08.07.2019 – 22.07.2019.

Gradska uprava grada Kraljeva

J A V N I   K O N K U R S

Za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva

05.07.2019 – 15.07.2019.

Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Kraljevo, objavljuje

O G L A S

o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledećih nepokretnosti:

I Garažni prostor

KONKURS

o raspodeli sredstava iz budžeta grada Kraljeva za projekte kojima se ostvaruje
javni interes u oblasti javnog informisanja za 2019. 
godinu

 

Gradska uprava grada Kraljeva

KOMISIJA ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA KRALJEVA

O  D  L  U  K  A

 

                                                                                                                                                                                                                                                   18.06.2019 – 03.07.2019.
Gradsko veće grada Kraljeva

K O N K U R S

za dodelu podsticajnih sredstava u cilju ekonomskog osnaživanja žena sa ruralnih područja grada Kraljeva  u okviru projekta Sprovođenje  mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini

Obrazac budžeta poslovnog plana  Obrazac izjave br.1                                          
Obrazac izjave br.2 Obrazac izjave br.3

                                                                                                                                                                                                                                                   14.06.2019 – 01.07.2019.
Gradska uprava grada Kraljeva
Odeljenje za inspekcijske poslove
Odsek za zaštitu životne sredine  raspisuje

K O N K U R S

Za  sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine za 2019. godinu

                                                                                                                                                                                                                                                   14.06.2019 – 12.07.2019.
Gradska uprava grada Kraljeva
Povereništvo za izbegla i raseljena lica

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva donosi

R E Š E NJ E

UTVRĐUJE SE

ukupan broj od 62 jednokratne novčane nagrade “Anđelko Savić“ redovnim učenicima srednjih škola za školsku 2018/19. godinu, prijavljenim na Konkurs

 – 18.06.2019.

O G L A S

RADI OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRALJEVA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Javni poziv za organizacije za podršku poslovanju

Cilj poziva je unapređenje održivosti i konkurentnosti preduzeća, njihove sposobnosti za širenje na nova tržišta i uvođenje relevantnih standarda. Pravo učešća imaju regionalne razvojne agencije, poslovna udruženja, poslovni inkubatori, klasteri, naučni i tehnološki parkovi, privredne komore i istraživačke i visokoškolske ustanove. Rok za podnošenje predloga projekata je 10.jul a sam poziv i prateću dokumentaciju, kao i link za prijave za učešće na info sesijama možete naći ovde.

31.05.2019 – 10.0.6.2019.

Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Kraljevo, objavljuje

O G L A S

o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledeće nepokretnosti:
I Poslovni prostor – Lokal L-7, u Ulici cara Lazara br.72

31.12. 2019.

Komisija za dodelu novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva objavlju

JAVNI POZIV

ZA DODELU NOVČANE POMOĆI

 

20.05.2019.

Radno telo za izradu nacrta Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kraljeva

      Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi

08.05.2019 – 20.06.2019.

J A V N I  P O Z I V

ZA STRANKU DRAŽOVIĆ TATIJANA

07.05.2019 – 07.07.2019.

J A V N I  U V I D

NACRT ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRALJEVA

03.05.2019 – 04.06.2019.

J A V N I  O G L A S

ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJE INVESTICIJAMA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA


13.05 -19.05.2019.

POZIV ZA JAVNU RASPRAVA

 NA NACRT ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA KRALJEVA


26.04.2019 – 03.05.2019.

POZIV ZA 

JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA


24.04.2019 – 03.05.2019

JAVNI POZIV

ZA DODELU POMOĆI PORODICAMA INTERNO RASELJENIH LICA NA
TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA
INTERNO RASELJENIH LICA DOK SU U RASELJENIŠTVU KROZ DODELU
POMOĆI PRI KUPOVINI 2 (DVE) SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM I
DODATNE POMOĆI NAMENJENE ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA POPRAVKU
ILI ADADPTACIJU PREDMETNIH SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM


               22.04.2019 -22.05.2019.

KONKURS

ZA DODELU NOVČANE NAGRADE „ANĐELKO SAVIĆ“


                                                                                                                                               22.04.2019 -22.05.2019.

                                                                                                                       Gradska uprava grada Kraljeva

KOMISIJA ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA KRALJEVA

                                                                                                                                  ODLUKA

                                                                               


                                                                                                                                                                              22.04.2019 -21.05.2019.

                                                                                                                                   Gradska uprava grada Kraljeva

                        Odeljenje za privredu i finansije

                             P O Z I V

Poslovnim bankama radi izjašnjenja o prihvatanju uslova za kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava propisanih Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2019. godinu na teritoriji grada Kraljeva, deo II


                09.04.2019 -15.04.2019.

NACRT RANG LISTE

za sufinansiranja projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada na teritoriji grada Kraljeva za 2019.godinu


09.04.2019 -03.05.2019.

Gradsko veće grada Kraljeva

JAVNI POZIV

za  učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za
ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
na teritoriji grada Kraljeva u 2019. godini

            ♦ Javni poziv          ♦  Prijava               ♦ Budžet projekta                   ♦ Narativni izvreštaj                ♦ Revidirani budžet


01.04.2019 -30.04.2019.

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

oglašava

JAVNI UVID


 •    OGLAS

 •  NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MANASTIRA STUDENICA

                ♦ REF. KARTA 1       ♦ REF. KARTA 2        ♦ REF. KARTA 3        ♦ REF. KARTA 4      ♦ PPPN STUDENICA

                ♦ DET. KARTA 1        ♦ DET. KARTA 2        ♦ DET. KARTA 3        ♦ DET. KARTA 413.12.2018 – 24.12.2018

NACRT PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA GRADA KRALJEVA

                           2019 – 2020. GODINE


11.12.2018 – 18.12.2018.

Stambena strategija grada Kraljeva do 2020. godine

           


Odeljenje za privredu i finansije
Obrazloženje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu  
Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu
Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2018. godinu
Pregled kapitalnih projekata
Obrazloženje završnog računa za 2017. godinu
Odluka o završnom računu  za 2017. godinu

Godišnji plan inspekcijskog nadzora
Odeljenja za inspekcijske poslove
Gradske uprave Kraljevo za 2018. godinu

Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Kraljevo
– Građevinska inspekcija –
♦ Plan uklanjanja objekata za I kvartal 2018. god.
♦ Plan uklanjanja objekata za II kvartal 2018. god.
♦ Plan uklanjanja objekata za III kvartal 2018. god.
 Dopuna plan i program. III kvartal. 2018.godine
♦ Plan uklanjanja objekata za IV kvartal 2018. god. 

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

Odsek za poverene poslove

Poziv za stranku

STRANKA Maravić Miljana 
BROJ POZIVA  183-37/2019
DATUM OBAVEŠTENJA  28.03.2019 -08.04.2019.
Rešenje  15.04.2019.


25.03.2019 – 09.04.2019.

Gradska uprava grada Kraljeva

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

 KONKURS                               IZJAVA 1                               IZJAVA 2


07.03.2019 – 06.04.2019.

Sportski savez Kraljeva

JAVNI POZIV
za finansiranje posebnih programa
sportskih klubova i organizacija za 2019.godinu


4.03.2019 – 19.03.2019.

01.03.2019

Gradsko veće grada Kraljeva

Odluka o sufinansiranju programa rada udruženja


01.03.2019 -06.03.2019

Gradska uprava grada Kraljeva

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti

Zauzeće javne površine radi formiranja letnje bašte


25.01.2019 -01.03.2019

Odeljenja za poresku administraciju Gradske uprave grada Kraljeva

Obaveštenje

“Odeljenje za poresku administraciju Gradske uprave grada Kraljeva poziva poreske obveznike koji su vlasnici neizgrađenog građevinskoog zemljišta na teritoriji grada Kraljeva, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, da do 01.03.2019.godine, za svrhu utvrđivanja osnovnice poreza na imovinu podnesu izmenjenu poresku prijavu, kako bi se to zemljište razvrstalo u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište.
Prijave se podnose u kancelarijama 10 i 11 u Gardskoj upravi grada Kraljeva. Uz prijave dostaviti dokaz o korišćenju zemljišta (registraciju poljoprivrednog gazdinstva ili izjavu dva svedoka).”


 18.02.2019 -02.03.2019.

Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije, Regionalni centar održavanja Kruševac

OBAVEŠTENJE o seči rastinja u zaštitnom pojasu dalekovoda

Obaveštavamo vlasnike i korisnike nepokretnosti na teritoriji Gradske uprave Kraljeva, čije se parcele nalaze u zaštitnom pojasu dalekovoda 110, 220 i 400 KV, odnosno u blizini i ispod faznih  PROVODNIKA:

DV 115/1 TS KRALJEVO 1 – TS ČAČAK 3 DV 109/2 TS KRALJEVO 3 – TS VRNJAČKA BANJA
DV 109/1 TS KRALJEVO 1 – TS KRALJEVO 3 DV 161 TS KRALJEVO 3 – TS RAŠKA
DV 214/2 TS KRALJEVO 3 – TS POŽEGA DV 297/1 TS KRALJEVO 3 – TS ČAČAK 3
DV 214/1 TS KRUŠEVAC 1 – TS KRALJEVO 3 DV 1167B/3 EVP KRALJEVO – TS KRALJEVO 3
DV 1127  TS KRALJEVO 1– TS KRALJEVO 2 DV 1167A  TS KRALJEVO 2– TS KRALJEVO 3
DV 1167B/2 TS KRALJEVO 5 – EVP KRALJEVO DV 1167B/1 TS KRALJEVO 2 – TS KRALJEVO 5

 12.02.2019 -28.02.2019.

O D L U K A o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini jedne seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova

♦ Obaveštenje


 08.02.2019 -28.02.2019.

KONKURS

ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA KRALJEVA

ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

                                                                                           ♦ Konkurs                     ♦ Obrazac zahteva                        ♦ Izjava


                                                                                                                                 01.02.2019 – 07.02.2019.

JAVNA RASPRAVANA  NA RADNU VERZIJU NACRTA ODLUKE
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA KRALJEVA

                                                                                            ♦ Poziv                       ♦ Predlog Odluke                    ♦ Obrazac   


SERVISNA INFORMACIJA

Grad Kraljevo poziva porodice sa troje i više dece koje imaju prebivalište ili boravište na teritoriji grada Kraljeva da podnesu zahtev za izdavanje PONOSNE KARTICE 2019 „Cena minus za 3+“ odnosno popune Izjavu kojom daju pristanak na obradu podataka o ličnosti u svrhu izdavanja kartice…..

Izjava 1 
Izjava 2


25.01.2019 -01.02.2019

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje

poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kraljevu

UVID U GODIŠNJI PLAN 2018. god.


15.01.2019 -30.01.2019

                                                                                                        J   A   V   N   I         P   O   Z   I   V
                                                                         ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA


15.01.2019 -30.01.2019

                                                                                                        J   A   V   N   I         P   O   Z   I   V
                                                                         ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA


Gradska uprava grada Kraljeva

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za dečji dodatak


                                                                                                                               18.01.2019.
Odluka

o ukidanju Vanredne situacije na teritoriji  grada Kraljeva

                                                                                                     11.01.2019.
Odluka

o proglašenju Vanredne situacije na teritoriji  grada Kraljeva 


Odluka

o nabavci usluge direktnog televizijskog i internet prenosa sednica Skupštine grada Kraljeva za 2019. godinu.


20.12.2018 – 22.02.2019

  J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje ponuda za davanje koncesije – poveravanje obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kraljeva, u otvorenom postupku


14.12.2018

JAVNI UVID U NACRT PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2019.GODINU

18.12.2018 – 31.12.2018

Grad Kraljevo raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda poslovnih banaka za deponovanje sredstava po viđenju Konsolidovanog računa trezora budžeta grada Kraljeva na domaćem finansijskom tržištu novca u 2019. godini.

———————

17.12.2018 – 31.3.2019

JAVNI UVID U PLAN UKLANJANJA OBJEKATA ZA I KVARTAL 2019. god.

14.12.2018 – 31.12.2018

JAVNI UVID U NACRT ODLUKE O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2019. GODINU

14.12.2018

JAVNI UVID U NACRT PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2019.GODINU

14.12.2018

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE P

OSLOVE GRADSKE UPRAVE KRALJEVO  ZA  2019. GODINU

13.12.2018 – 24.12.2018

NACRT PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA GRADA KRALJEVA

                           2019 – 2020. GODINE

11.12.2018 – 26.12.2018

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za poveravanje direktnog televizijskog i internet prenosa sednica Skupštine grada Kraljeva za 2019.godinu

11.12.2018 – 18.12.2018.

Stambena strategija grada Kraljeva do 2020. godine

                                                                                                  10.12.2018 – 31.12.2018.

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kraljeva za 2018. godinu

P r a v i l n i k
o uslovima i načinu korišćenja sala u javnoj svojini grada Kraljeva

Zahtev za korišćenje sale Gradske uprava grada Kraljeva

                              Gradsko veće grada Kraljeva

ODLUKA o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma u 2018. godini

ODLUKAo dodeli podsticajnih sredstava u cilju ekonomskog osnaživanja žena
sa ruralnih područja grada Kraljeva

Odeljenje za  urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne odnose
Gradske uprave grada Kraljeva
Registar izdatih identifikacionih oznaka za taksi vozila
2019
– Važeća odobrenja zaključno sa  07.02.2019. godine 
2018
– Važeća odobrenja zaključno sa  06.12.2018. godine 

– Odobrenja izdata od 01.01.2018 – 06.12.2018.
2017
2016
Rešenje o obrazovanju i imenovanju komisije za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa
u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kraljeva u 2018. godini
Lokalni antikorupcijski plan (LAP) za grad Kraljevo
PLANODLUKA
UDRUŽENJA GRAĐANA
♦ MESEČNI IZVEŠTAJ                   ♦ KONAČNI IZVEŠTAJ 

UPUTSTVO ZA BUDŽETSKE KORISNIKE 

– UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
– OBRAZAC

03.11.2017 – 17.11.2017.
Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti gradske uprave grada Kraljeva
MATERIJAL ZA RANI JAVNI UVID

1. IZMENE PGR-a „RATARSKO IMANJE-GRDICA“

2.  PDR-a „GROBLJE U GOTOVCU“

3.  PGR-a „BERANOVAC – KOVANLUK“

03.11.2017 – 13.11.2017.

Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Kraljevo

O G L A S

o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledeće nepokretnosti:

1. Poslovni prostor                                2. Garažni prostor

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

Odsek za poslove dečje zaštite

Poziv za stranku

STRANKA Božidar Stevanović 
BROJ POZIVA  183-149/2017
DATUM OBAVEŠTENJA  08.09.2017 -25.09.2017.

17.07.2017 – 17.10.2017

 SKUPŠTINA GRADA KRALJEVA

Operativni plan od poplava za 2017. godinu

06.05.2017 – 30.11.2017.
Obaveštenje poljoprivrednim gazdinstvima za podsticaje u poljoprivredi

♦ Obaveštenje

♦ Zahtev za osemenjavanje

♦ Zahtev za regresiranje

Pravilnik o načinu i postupku akreditacije predstavnicima medija

PRAVILNIK       ZAHTEV ZA AKREDITACIJU    AKREDITACIONA KARTICA 

UPUTSTVO ZA BUDŽETSKE KORISNIKE 

– UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
– OBRAZAC

20.10.2017 – 27.10.2017.

Grad Kraljevo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijala Kraljevo

Raspisuje

JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA U 2017. GODINI NA PODRUČJU GRADA KRALJEVA

GRADSKO VEĆE GRADA KRALJEVA

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE I ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA

IZJAVA 1
IZJAVA 2

Obaveštenje o Javnom konkursu objavljeno je dana 05.10.2017. godine u dnevnim novinama „Politika“

06.10.2017 -23.10.2017

Komisija za sprovođenje postupka prodaje putničkih automobila

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih automobila

15.09.2017 – 15.10.2017.

Javno preduzeće “Gradsko stambeno”, Kraljevo, raspisuje

K O N K U R S ZA DAVANJE STANA ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAKUP, NA ODREĐENO VREME I TO NA PERIOD OD TRI GODINE

07.09.2017 -09.10.2017.

Komisija za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica oglašava

Javni poziv za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica na teritoriji grada Kraljeva

17.07.2017 – 02.08.2017

Grad Kraljevo  objavljuje

J   A   V   N   I         P   O   Z   I   V

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA

JAVNI POZIV

PRIJAVA

♦  PROJEKAT

IZJAVA

SMERNICE

07.07.2017 – 07.08.2017.
 JP „GRADSKO STAMBENO“ KRALJEVO

KONKURS ZA DAVANJE STANA ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAKUP

23.06.2017 – 08.07.2016

AKCIONI PLAN ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA PERIOD 2017-2025. GODINE

NACRT AKCIONOG PLANA
OBAVEŠTENJE
OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PRIMEDBI, PREDLOGA I KOMENTARA
POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI