Arhiva – oglasna tabla


24.07.2019 – 02.08.2019.

Komisija za ocenu i odabir projekata namenjenih udruženjima građana i organizacijama
civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019.godini

Predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata udruženja i drugih organizacija
civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine

22.07.2019. – 06.08.2019.

Gradska uprava grada Kraljeva i Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Kraljevo

JAVNI POZIV

Za realizaciju programa stručna praksa u 2019. godini

16.07.2019 – 01.08.2019.

Javni oglas

za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta
u državnoj svojini u gradu Kraljevu

15.07.2019 – 15.08.2019.

Sportski savez Kraljeva

J A V N I  P O Z I V

Za finansiranje redovnih programa sportskih klubova i organizacija za 2020. godinu

11.07.2019 – 26.07.2019.

Gradska uprava grada Kraljeva

Zaključak po Žalbi Dragana Ružića iz Kraljeva 

08.07.2019 – 22.07.2019.

Gradska uprava grada Kraljeva

J A V N I   K O N K U R S

Za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva

05.07.2019 – 15.07.2019.

Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Kraljevo, objavljuje

O G L A S

o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledećih nepokretnosti:

I Garažni prostor

KONKURS

o raspodeli sredstava iz budžeta grada Kraljeva za projekte kojima se ostvaruje
javni interes u oblasti javnog informisanja za 2019. 
godinu

 

Gradska uprava grada Kraljeva

KOMISIJA ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA KRALJEVA

O  D  L  U  K  A

 

                                                                                                                                                                                                                                                   18.06.2019 – 03.07.2019.
Gradsko veće grada Kraljeva

K O N K U R S

za dodelu podsticajnih sredstava u cilju ekonomskog osnaživanja žena sa ruralnih područja grada Kraljeva  u okviru projekta Sprovođenje  mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini

Obrazac budžeta poslovnog plana  Obrazac izjave br.1                                          
Obrazac izjave br.2 Obrazac izjave br.3

                                                                                                                                                                                                                                                   14.06.2019 – 01.07.2019.
Gradska uprava grada Kraljeva
Odeljenje za inspekcijske poslove
Odsek za zaštitu životne sredine  raspisuje

K O N K U R S

Za  sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine za 2019. godinu

                                                                                                                                                                                                                                                   14.06.2019 – 12.07.2019.
Gradska uprava grada Kraljeva
Povereništvo za izbegla i raseljena lica

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva donosi

R E Š E NJ E

UTVRĐUJE SE

ukupan broj od 62 jednokratne novčane nagrade “Anđelko Savić“ redovnim učenicima srednjih škola za školsku 2018/19. godinu, prijavljenim na Konkurs

 – 18.06.2019.

O G L A S

RADI OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRALJEVA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Javni poziv za organizacije za podršku poslovanju

Cilj poziva je unapređenje održivosti i konkurentnosti preduzeća, njihove sposobnosti za širenje na nova tržišta i uvođenje relevantnih standarda. Pravo učešća imaju regionalne razvojne agencije, poslovna udruženja, poslovni inkubatori, klasteri, naučni i tehnološki parkovi, privredne komore i istraživačke i visokoškolske ustanove. Rok za podnošenje predloga projekata je 10.jul a sam poziv i prateću dokumentaciju, kao i link za prijave za učešće na info sesijama možete naći ovde.

31.05.2019 – 10.0.6.2019.

Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Kraljevo, objavljuje

O G L A S

o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledeće nepokretnosti:
I Poslovni prostor – Lokal L-7, u Ulici cara Lazara br.72

31.12. 2019.

Komisija za dodelu novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva objavlju

JAVNI POZIV

ZA DODELU NOVČANE POMOĆI

 

20.05.2019.

Radno telo za izradu nacrta Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kraljeva

      Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi

08.05.2019 – 20.06.2019.

J A V N I  P O Z I V

ZA STRANKU DRAŽOVIĆ TATIJANA

07.05.2019 – 07.07.2019.

J A V N I  U V I D

NACRT ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRALJEVA

03.05.2019 – 04.06.2019.

J A V N I  O G L A S

ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJE INVESTICIJAMA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA


13.05 -19.05.2019.

POZIV ZA JAVNU RASPRAVA

 NA NACRT ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA KRALJEVA


26.04.2019 – 03.05.2019.

POZIV ZA 

JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA


24.04.2019 – 03.05.2019

JAVNI POZIV

ZA DODELU POMOĆI PORODICAMA INTERNO RASELJENIH LICA NA
TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA
INTERNO RASELJENIH LICA DOK SU U RASELJENIŠTVU KROZ DODELU
POMOĆI PRI KUPOVINI 2 (DVE) SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM I
DODATNE POMOĆI NAMENJENE ZA GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA POPRAVKU
ILI ADADPTACIJU PREDMETNIH SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM


               22.04.2019 -22.05.2019.

KONKURS

ZA DODELU NOVČANE NAGRADE „ANĐELKO SAVIĆ“


                                                                                                                                               22.04.2019 -22.05.2019.

                                                                                                                       Gradska uprava grada Kraljeva

KOMISIJA ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA KRALJEVA

                                                                                                                                  ODLUKA

                                                                               


                                                                                                                                                                              22.04.2019 -21.05.2019.

                                                                                                                                   Gradska uprava grada Kraljeva

                        Odeljenje za privredu i finansije

                             P O Z I V

Poslovnim bankama radi izjašnjenja o prihvatanju uslova za kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava propisanih Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2019. godinu na teritoriji grada Kraljeva, deo II


                09.04.2019 -15.04.2019.

NACRT RANG LISTE

za sufinansiranja projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada na teritoriji grada Kraljeva za 2019.godinu


09.04.2019 -03.05.2019.

Gradsko veće grada Kraljeva

JAVNI POZIV

za  učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za
ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
na teritoriji grada Kraljeva u 2019. godini

            ♦ Javni poziv          ♦  Prijava               ♦ Budžet projekta                   ♦ Narativni izvreštaj                ♦ Revidirani budžet


01.04.2019 -30.04.2019.

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

oglašava

JAVNI UVID


  •    OGLAS

  •  NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MANASTIRA STUDENICA

                ♦ REF. KARTA 1       ♦ REF. KARTA 2        ♦ REF. KARTA 3        ♦ REF. KARTA 4      ♦ PPPN STUDENICA

                ♦ DET. KARTA 1        ♦ DET. KARTA 2        ♦ DET. KARTA 3        ♦ DET. KARTA 413.12.2018 – 24.12.2018

NACRT PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA GRADA KRALJEVA

                           2019 – 2020. GODINE


11.12.2018 – 18.12.2018.

Stambena strategija grada Kraljeva do 2020. godine

           


Odeljenje za privredu i finansije
Obrazloženje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu  
Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu
Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2018. godinu
Pregled kapitalnih projekata
Obrazloženje završnog računa za 2017. godinu
Odluka o završnom računu  za 2017. godinu

Godišnji plan inspekcijskog nadzora
Odeljenja za inspekcijske poslove
Gradske uprave Kraljevo za 2018. godinu

Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Kraljevo
– Građevinska inspekcija –
♦ Plan uklanjanja objekata za I kvartal 2018. god.
♦ Plan uklanjanja objekata za II kvartal 2018. god.
♦ Plan uklanjanja objekata za III kvartal 2018. god.
 Dopuna plan i program. III kvartal. 2018.godine
♦ Plan uklanjanja objekata za IV kvartal 2018. god. 

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

Odsek za poverene poslove

Poziv za stranku

STRANKA Maravić Miljana 
BROJ POZIVA  183-37/2019
DATUM OBAVEŠTENJA  28.03.2019 -08.04.2019.
Rešenje  15.04.2019.


25.03.2019 – 09.04.2019.

Gradska uprava grada Kraljeva

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

 KONKURS                               IZJAVA 1                               IZJAVA 2


07.03.2019 – 06.04.2019.

Sportski savez Kraljeva

JAVNI POZIV
za finansiranje posebnih programa
sportskih klubova i organizacija za 2019.godinu


4.03.2019 – 19.03.2019.

01.03.2019

Gradsko veće grada Kraljeva

Odluka o sufinansiranju programa rada udruženja


01.03.2019 -06.03.2019

Gradska uprava grada Kraljeva

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti

Zauzeće javne površine radi formiranja letnje bašte


25.01.2019 -01.03.2019

Odeljenja za poresku administraciju Gradske uprave grada Kraljeva

Obaveštenje

“Odeljenje za poresku administraciju Gradske uprave grada Kraljeva poziva poreske obveznike koji su vlasnici neizgrađenog građevinskoog zemljišta na teritoriji grada Kraljeva, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, da do 01.03.2019.godine, za svrhu utvrđivanja osnovnice poreza na imovinu podnesu izmenjenu poresku prijavu, kako bi se to zemljište razvrstalo u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište.
Prijave se podnose u kancelarijama 10 i 11 u Gardskoj upravi grada Kraljeva. Uz prijave dostaviti dokaz o korišćenju zemljišta (registraciju poljoprivrednog gazdinstva ili izjavu dva svedoka).”


 18.02.2019 -02.03.2019.

Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije, Regionalni centar održavanja Kruševac

OBAVEŠTENJE o seči rastinja u zaštitnom pojasu dalekovoda

Obaveštavamo vlasnike i korisnike nepokretnosti na teritoriji Gradske uprave Kraljeva, čije se parcele nalaze u zaštitnom pojasu dalekovoda 110, 220 i 400 KV, odnosno u blizini i ispod faznih  PROVODNIKA:

DV 115/1 TS KRALJEVO 1 – TS ČAČAK 3 DV 109/2 TS KRALJEVO 3 – TS VRNJAČKA BANJA
DV 109/1 TS KRALJEVO 1 – TS KRALJEVO 3 DV 161 TS KRALJEVO 3 – TS RAŠKA
DV 214/2 TS KRALJEVO 3 – TS POŽEGA DV 297/1 TS KRALJEVO 3 – TS ČAČAK 3
DV 214/1 TS KRUŠEVAC 1 – TS KRALJEVO 3 DV 1167B/3 EVP KRALJEVO – TS KRALJEVO 3
DV 1127  TS KRALJEVO 1– TS KRALJEVO 2 DV 1167A  TS KRALJEVO 2– TS KRALJEVO 3
DV 1167B/2 TS KRALJEVO 5 – EVP KRALJEVO DV 1167B/1 TS KRALJEVO 2 – TS KRALJEVO 5

 12.02.2019 -28.02.2019.

O D L U K A o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini jedne seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova

♦ Obaveštenje


 08.02.2019 -28.02.2019.

KONKURS

ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA KRALJEVA

ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

                                                                                           ♦ Konkurs                     ♦ Obrazac zahteva                        ♦ Izjava


                                                                                                                                 01.02.2019 – 07.02.2019.

JAVNA RASPRAVANA  NA RADNU VERZIJU NACRTA ODLUKE
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA KRALJEVA

                                                                                            ♦ Poziv                       ♦ Predlog Odluke                    ♦ Obrazac   


SERVISNA INFORMACIJA

Grad Kraljevo poziva porodice sa troje i više dece koje imaju prebivalište ili boravište na teritoriji grada Kraljeva da podnesu zahtev za izdavanje PONOSNE KARTICE 2019 „Cena minus za 3+“ odnosno popune Izjavu kojom daju pristanak na obradu podataka o ličnosti u svrhu izdavanja kartice…..

Izjava 1 
Izjava 2


25.01.2019 -01.02.2019

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje

poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kraljevu

UVID U GODIŠNJI PLAN 2018. god.


15.01.2019 -30.01.2019

                                                                                                        J   A   V   N   I         P   O   Z   I   V
                                                                         ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA


15.01.2019 -30.01.2019

                                                                                                        J   A   V   N   I         P   O   Z   I   V
                                                                         ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA


Gradska uprava grada Kraljeva

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za dečji dodatak


                                                                                                                               18.01.2019.
Odluka

o ukidanju Vanredne situacije na teritoriji  grada Kraljeva

                                                                                                     11.01.2019.
Odluka

o proglašenju Vanredne situacije na teritoriji  grada Kraljeva 


Odluka

o nabavci usluge direktnog televizijskog i internet prenosa sednica Skupštine grada Kraljeva za 2019. godinu.


20.12.2018 – 22.02.2019

  J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje ponuda za davanje koncesije – poveravanje obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kraljeva, u otvorenom postupku


14.12.2018

JAVNI UVID U NACRT PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2019.GODINU

18.12.2018 – 31.12.2018

Grad Kraljevo raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda poslovnih banaka za deponovanje sredstava po viđenju Konsolidovanog računa trezora budžeta grada Kraljeva na domaćem finansijskom tržištu novca u 2019. godini.

———————

17.12.2018 – 31.3.2019

JAVNI UVID U PLAN UKLANJANJA OBJEKATA ZA I KVARTAL 2019. god.

14.12.2018 – 31.12.2018

JAVNI UVID U NACRT ODLUKE O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2019. GODINU

14.12.2018

JAVNI UVID U NACRT PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2019.GODINU

14.12.2018

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE P

OSLOVE GRADSKE UPRAVE KRALJEVO  ZA  2019. GODINU

13.12.2018 – 24.12.2018

NACRT PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA GRADA KRALJEVA

                           2019 – 2020. GODINE

11.12.2018 – 26.12.2018

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za poveravanje direktnog televizijskog i internet prenosa sednica Skupštine grada Kraljeva za 2019.godinu

11.12.2018 – 18.12.2018.

Stambena strategija grada Kraljeva do 2020. godine

                                                                                                  10.12.2018 – 31.12.2018.

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kraljeva za 2018. godinu

P r a v i l n i k
o uslovima i načinu korišćenja sala u javnoj svojini grada Kraljeva

Zahtev za korišćenje sale Gradske uprava grada Kraljeva

                              Gradsko veće grada Kraljeva

ODLUKA o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma u 2018. godini

ODLUKAo dodeli podsticajnih sredstava u cilju ekonomskog osnaživanja žena
sa ruralnih područja grada Kraljeva

Odeljenje za  urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne odnose
Gradske uprave grada Kraljeva
Registar izdatih identifikacionih oznaka za taksi vozila
2019
– Važeća odobrenja zaključno sa  07.02.2019. godine 
2018
– Važeća odobrenja zaključno sa  06.12.2018. godine 

– Odobrenja izdata od 01.01.2018 – 06.12.2018.
2017
2016
Rešenje o obrazovanju i imenovanju komisije za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa
u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kraljeva u 2018. godini
Lokalni antikorupcijski plan (LAP) za grad Kraljevo
PLANODLUKA
UDRUŽENJA GRAĐANA
♦ MESEČNI IZVEŠTAJ                   ♦ KONAČNI IZVEŠTAJ 

UPUTSTVO ZA BUDŽETSKE KORISNIKE 

– UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
– OBRAZAC

03.11.2017 – 17.11.2017.
Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti gradske uprave grada Kraljeva
MATERIJAL ZA RANI JAVNI UVID

1. IZMENE PGR-a „RATARSKO IMANJE-GRDICA“

2.  PDR-a „GROBLJE U GOTOVCU“

3.  PGR-a „BERANOVAC – KOVANLUK“

03.11.2017 – 13.11.2017.

Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Kraljevo

O G L A S

o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledeće nepokretnosti:

1. Poslovni prostor                                2. Garažni prostor

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

Odsek za poslove dečje zaštite

Poziv za stranku

STRANKA Božidar Stevanović 
BROJ POZIVA  183-149/2017
DATUM OBAVEŠTENJA  08.09.2017 -25.09.2017.

17.07.2017 – 17.10.2017

 SKUPŠTINA GRADA KRALJEVA

Operativni plan od poplava za 2017. godinu

06.05.2017 – 30.11.2017.
Obaveštenje poljoprivrednim gazdinstvima za podsticaje u poljoprivredi

♦ Obaveštenje

♦ Zahtev za osemenjavanje

♦ Zahtev za regresiranje

Pravilnik o načinu i postupku akreditacije predstavnicima medija

PRAVILNIK       ZAHTEV ZA AKREDITACIJU    AKREDITACIONA KARTICA 

UPUTSTVO ZA BUDŽETSKE KORISNIKE 

– UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
– OBRAZAC

20.10.2017 – 27.10.2017.

Grad Kraljevo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijala Kraljevo

Raspisuje

JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA U 2017. GODINI NA PODRUČJU GRADA KRALJEVA

GRADSKO VEĆE GRADA KRALJEVA

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE I ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA

IZJAVA 1
IZJAVA 2

Obaveštenje o Javnom konkursu objavljeno je dana 05.10.2017. godine u dnevnim novinama „Politika“

06.10.2017 -23.10.2017

Komisija za sprovođenje postupka prodaje putničkih automobila

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih automobila

15.09.2017 – 15.10.2017.

Javno preduzeće “Gradsko stambeno”, Kraljevo, raspisuje

K O N K U R S ZA DAVANJE STANA ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAKUP, NA ODREĐENO VREME I TO NA PERIOD OD TRI GODINE

07.09.2017 -09.10.2017.

Komisija za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica oglašava

Javni poziv za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica na teritoriji grada Kraljeva

17.07.2017 – 02.08.2017

Grad Kraljevo  objavljuje

J   A   V   N   I         P   O   Z   I   V

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA

JAVNI POZIV

PRIJAVA

♦  PROJEKAT

IZJAVA

SMERNICE

07.07.2017 – 07.08.2017.
 JP „GRADSKO STAMBENO“ KRALJEVO

KONKURS ZA DAVANJE STANA ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAKUP

23.06.2017 – 08.07.2016

AKCIONI PLAN ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA PERIOD 2017-2025. GODINE

NACRT AKCIONOG PLANA
OBAVEŠTENJE
OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PRIMEDBI, PREDLOGA I KOMENTARA
POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI