asst

/asst

About asst

This author has not yet filled in any details.
So far asst has created 227 blog entries.

Javna nabavka broj 404-30/18-VII

Javna nabavka broj 404-30/18-VII Nabavka usluge izrade idejnog projekta sanacije i rekonstrukcije postojeće nesanitarne deponije-smetlišta u Kraljevu kroz vreme, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija  11.07.2018. Izmena konkursne dokumentacije 19.07.2018. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 11.07.2018. Pitanja i odgovor 19.07.2018. Pitanja i odgovor 2 19.07.2018. Obaveštenje o produženju roka ♦ Odluka o dodeli ugovora ♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2018-09-09T14:37:23+02:0013 jul, 2018|

Javna nabavka broj 404-34/18-VII

Javna nabavka broj 404-34/18-VII Izmeštenje komandnih ormara za upravljanje javnim osvetljenjem na magistralnim pravcima u cilju energetske efikasnosti Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija ♦ Obaveštenje Odluka o dodeli ugovora

2018-11-20T13:18:18+02:0013 jul, 2018|

Javna nabavka male vrednosti, JN broj 404-35/18-VII

Javna nabavka male vrednosti, JN broj 404-35/18-VII Izrada instalacija vodovoda i kanalizacije za magacinski prostor za potrebe Crvenog krsta na K.P. 5297/11 KO Kraljevo Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija ♦ Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda ♦ Odluka o dodeli ugovora ♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2018-09-09T14:10:16+02:0013 jul, 2018|

Javna nabavka broj 404-24/18-VII

24.05.2018 - 25.06.2018. Javna nabavka broj 404-24/18-VII Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Adranima - duž državnog puta IA22 i lokalnog puta L1005 Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija ♦ Odluka o dodeli ugovora ♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2018-09-09T13:31:15+02:0025 jun, 2018|

Javna nabavka male vrednosti, JN broj 404-28/18-VII

13.06.2018 - 21.06.2018. Javna nabavka male vrednosti, JN broj 404-28/18-VII Nabavka usluge osiguranja zaposlenih i imovine za 2018. godinu, po partijama. Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija ♦ Izmena konkursne dokumentacije ♦ Odluka o dodeli ugovora ♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2018-09-09T14:01:16+02:0021 jun, 2018|

Javna nabavka broj 404-25/18-VII

 18.06.2018. Javna nabavka broj 404-25/18-VII Radovi na proširenju groblja Barutana Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija ♦ Odluka o dodeli ugovora ♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2018-09-09T13:37:44+02:0018 jun, 2018|

Javna nabavka broj 404-23/18-VII

18.06.2018. Javna nabavka broj 404-23/18-VIITehnička dokumentacija za izgradnju lokalnog puta Studenica - RudnoJavni poziv                                                       Konkursna dokumentacija♦ Odluka o dodeli ugovora♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2018-09-09T13:18:11+02:0018 jun, 2018|

Javna nabavka broj 404-27/18-VII

15.06.2018.  Javna nabavka broj 404-27/18-VII Nabavka dobara benzina, dizel goriva i plina (tng) za službena vozila Gradske uprave grada Kraljeva za 2018. godinu. Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija ♦ Odluka o dodeli ugovora ♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2018-09-09T13:55:24+02:0015 jun, 2018|

Javna nabavka broj 404-31/18-VII

15.06.2018. Javna nabavka broj 404-31/18-VII Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JN broj 404-31/18-VII nabavka dodatnih usluga izrade tehničke dokumentacije idejnog rešenja i idejnog projekta za izgradnju fekalne kanalizacione mreže na krakuKarađorđeve ulice u zoni nadležnosti JKP Vodovoda po predlogu MZ -partija 5 MZ Čibukovac Konkursna dokumentacija ♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru Odluka o dodeli ugovora

2018-11-20T13:19:23+02:0015 jun, 2018|

Javna nabavka broj 404-19/18-VII

 14.06.2018.Javna nabavka broj 404-19/18-VII Izgradnja pešačke staze duž bedema od Hale sportova do ušća reke Ribnice u IbarJavni poziv                                                       Konkursna dokumentacija♦ Odluka o dodeli ugovora♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2018-09-07T19:58:43+02:0014 jun, 2018|