Click to listen highlighted text!
Home/asst

About asst

This author has not yet filled in any details.
So far asst has created 227 blog entries.

Јавна набавка број 404-13/18-VII

Јавна набавка број 404-13/18-VII Одржавање јавног осветљења - замена сијалица, поправка или замена арматура Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T19:05:41+02:00April 27th, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-10/18-VII

25.04.2018. Јавна набавка број 404-10/18-VII Набавка услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Краљева за 2017. годину, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T19:00:43+02:00April 25th, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-12/18-VII

 Јавна набавка број 404-12/18-VII Јавна набавка услуге у отвореном поступку бр.1.2.25 - Техничка документација за  пешачки прелаз преко пруге код Машинског факултета Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о oбустави поступка ♦ Обавештење о oбустави поступка

2018-09-07T18:54:50+02:00March 5th, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-08/18-VII

Јавна набавка број 404-08/18-VIIНабавка добара - електричне енергије за 2018. годинз, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоцаЈавни позив                                                       Конкурсна документација♦ Олука о додели уговора♦ Обавештење о закљученом уговору 

2018-09-07T18:49:23+02:00March 3rd, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-07/18-VII

Јавна набавка број 404-07/18-VII Набавка услуге сузбијања комараца на територији града Краљева за 2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Измена и допуна конкурсне документације ♦ Питања и одговори у вези конкурсне документације ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T18:32:29+02:00March 2nd, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-09/18-VII

Јавна набавка број 404-09/18-VII Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката , делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по партијама, у другој фази квалификационог поступка, за потребе Градске управе града Краљева Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о обустави поступка ♦ Обавештење о обустави поступка

2018-09-07T18:24:00+02:00March 1st, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-05/18-VII

Јавна набавка број 404-05/18-VII Набавка услуге обука за завариваче у оквиру пројекта "Обука незапослених младих лица за запошљавање у складу са потребама дефицитираних занимања на подручју града Краљева", за потребе наручиоца Градске управе града Краљева Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T18:17:15+02:00February 28th, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-06/18-VII

Јавна набавка број 404-06/18-VII Набавка добара канти за проширење примарне селекције отпада и киштри за изношење отпада на сеоском подручју, по партијама за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца Јавни позив                                                       Конкурсна документација  ♦ Одлука о додели уговора                                                                                           [...]

2018-11-20T13:03:11+01:00February 26th, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-4/18-VII

Јавна набавка број 404-4/18-VIIНабавка услуге уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града КраљеваЈавни позив                                                       Конкурсна документација  ♦ Измена и допуна конкурсне документације ♦ Питања и одговори у вези конкурсне документације♦ Одлука о додели уговора♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T18:05:45+02:00February 25th, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-3/18-VII

Јавна набавка број 404-3/18-VII Набавка услуге сервисирања електронске и фотографске опреме и пуњење тонера-кетриџа, по партијама за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца Јавни позив                                                       Конкурсна документација  ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T18:00:12+02:00February 24th, 2018|0 Comments
Go to Top
Click to listen highlighted text!