Click to listen highlighted text!
Home/Јавне набавке - архива

Јавна набавка број 404-34/18-VII

Јавна набавка број 404-34/18-VII Измештење командних ормара за управљање јавним осветљењем на магистралним правцима у циљу енергетске ефикасности Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Обавештење Одлука о додели уговора

2018-11-20T13:18:18+01:00July 13th, 2018|0 Comments

Јавна набавка мале вредности, ЈН број 404-35/18-VII

Јавна набавка мале вредности, ЈН број 404-35/18-VII Израда инсталација водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста на К.П. 5297/11 КО Краљево Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Обавештење о продужењу рока за достављање понуда ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-09T14:10:16+02:00July 13th, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-24/18-VII

24.05.2018 - 25.06.2018. Јавна набавка број 404-24/18-VII Наставак изградње фекалне канализације у Адранима - дуж државног пута IA22 и локалног пута Л1005 Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-09T13:31:15+02:00June 25th, 2018|0 Comments

Јавна набавка мале вредности, ЈН број 404-28/18-VII

13.06.2018 - 21.06.2018. Јавна набавка мале вредности, ЈН број 404-28/18-VII Набавка услуге осигурања запослених и имовине за 2018. годину, по партијама. Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Измена конкурсне документације ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-09T14:01:16+02:00June 21st, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-25/18-VII

 18.06.2018. Јавна набавка број 404-25/18-VII Радови на проширењу гробља Барутана Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-09T13:37:44+02:00June 18th, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-23/18-VII

18.06.2018. Јавна набавка број 404-23/18-VIIТехничка документација за изградњу локалног пута Студеница - РудноЈавни позив                                                       Конкурсна документација♦ Одлука о додели уговора♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-09T13:18:11+02:00June 18th, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-27/18-VII

15.06.2018.  Јавна набавка број 404-27/18-VII Набавка добара бензина, дизел горива и плина (тнг) за службена возила Градске управе града Краљева за 2018. годину. Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-09T13:55:24+02:00June 15th, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-31/18-VII

15.06.2018. Јавна набавка број 404-31/18-VII Обавештење о покретању преговарачког поступка ЈН број 404-31/18-VII набавка додатних услуга израде техничке документације идејног решења и идејног пројекта за изградњу фекалне канализационе мреже на кракуКарађорђеве улице у зони надлежности ЈКП Водовода по предлогу МЗ -партија 5 МЗ Чибуковац Конкурсна документација ♦ Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора

2018-11-20T13:19:23+01:00June 15th, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-19/18-VII

 14.06.2018.Јавна набавка број 404-19/18-VII Изградња пешачке стазе дуж бедема од Хале спортова до ушћа реке Рибнице у ИбарЈавни позив                                                       Конкурсна документација♦ Одлука о додели уговора♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-07T19:58:43+02:00June 14th, 2018|0 Comments

Јавна набавка број 404-26/18-VII

14.06.2018. Јавна набавка број 404-26/18-VII Чишћење дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева за 2018. годину. Јавни позив                                                       Конкурсна документација ♦ Одлука о додели уговора ♦ Обавештење о закљученом уговору

2018-09-09T13:43:22+02:00June 14th, 2018|0 Comments
Go to Top
Click to listen highlighted text!