Буџет

01.11.2017 – 31.12.2017.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2017.годину

 Одлука

 Образложење одлуке

Прилог 1

 Прилог 2

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

04.08.2017 – 31.12.2017.

 ♦ УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ