Расподела средстава за удружења грађана

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Категоризација грана спорта и начин и поступак доделе буџетских средстава
намењених спорту града Краљева у 2016.години.

Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова и организација  града Краљева

Правилник о начину и поступку доделе средстава

ОБРАЗАЦ 1                ОБРАЗАЦ 2                    ОБРАЗАЦ 3