Одлука о уређивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (Сл. лист града Краљева бр. 11/2015)
Одлука о изменама и допнама Одлуке о уређивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (Сл. лист града Краљева бр. 26/2015)
Одлука о изменама и допнама Одлуке о уређивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (Сл. лист града Краљева бр. 22/2018)