Одељење за општу управу града Краљева
Матична служба
Трг Јована Сарића 1
36000 Краљево

Напомена:
Трошкове издавања докумена и трошкове транспорта сноси наручилац.