Odeljenje za opštu upravu grada Kraljeva
Matična služba
Trg Jovana Sarića 1
36000 Kraljevo

Napomena:
Troškove izdavanja dokumena i troškove transporta snosi naručilac.