Одељење за општу управу града Краљева – Матична служба


Напомена:
Трошкове издавања докумена и трошкове транспорта сноси наручилац.