Град Краљево

Заменик начелника Градске управе


Ђорђе Видовић, дипл.правник


Заменик начелника Градске управе:


Замењује начелника Градске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника; обавља и друге послове из надлежности Градске управе по овлашћењу начелника Градске управе.

Контакт:

  • Телефони: 036/306-098, 036/306-031
    е-mail: zamenik_nacelnika@kraljevo.rs

Ђорђе Видовић је рођен 23. марта 1984. године у Краљеву. Основну школу „Вук Караџић“ и Гимназију завршио је у Краљеву. На Државном универзитету у Новом Пазару, на департману за правне науке, стекао је звање дипломираног правника.

Стручну праксу од годину дана обавио је у Градској управи града Краљева, у Служби за јавне набавке, након чега је положио државни стручни испит.

Радио је на пословима озакоњења објеката у Градској управи града Краљева. Од фебруара 2018. године радио је у Дечјем одмаралишту „Гоч“, као секретар установе. Обављао је функцију заменика секретара Скупштине града Краљева од августа 2020. до јануара 2023. године.

Био је члан Градске изборне комисије Града Краљева, у проширеном саставу за локалне изборе 2020. године. Септембра 2020. године изабран је за заменика секретара Изборне комисије града Краљева. Лиценцирани је инструктор РИК-а за обуку чланова бирачких одбора за спровођење избора у Републици Србији. Био је и члан Жалбене комисије Града Краљева.

Обављао је и функције председника Надзорног одбора Апотекарске установе „Краљево“, председника Надзорног одбора Стрељачке дружине „Рибница“.

Говори енглески језик и служи се немачким. Познаје рад на рачунару (Microsoft Office, Internet).

Ожењен је, отац једног детета.

Print Friendly, PDF & Email