07.07.2017

Набавка услуге – чишћење дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email