25.04.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљиштa “Краљево”

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности радова по
партијама – изградња јавног осветљења, донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email