11.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка услуге – израда пројектно техничке документације-елабората за унапређење безбедности деце у саобраћају у зонама школа, за потребе Фонда за безбедноет сабраћаја Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email