01.06.2016.

Jавнa набавкa мале вредности:
Набавка услуге израде пројектно-техничке документације техничког регулисања саобраћаја Пројектком саобраћајне сигнализације на делу уличне мреже која се поклапа са мрежом државних путева на територији града Краљева ради унапређења безбедности саобраћаја, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Print Friendly, PDF & Email